Oddelenie životného prostredia a údržby mesta

Vohláriková Zuzana, Bc.

vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 3
Klapka: 249

Navrátilová Katarína, Ing.

referent životného prostredia

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 3
Klapka: 188

Opátová Lucia, Bc.

miestny poplatok za komunálny odpad a zberný dvor mesta Sereď

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 4
Klapka: 279

0948 340 037
lucia.opatova@sered.sk

Klottonová Miriam

referent životného prostredia

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 4
Klapka: 189

Laluščiak Branislav

údržba mesta

Kancelária: 31
Klapka: 255

Chmelár Libor

odborno-technický pracovník

Referát: zberný dvor
Klapka: nemá

Paľovová Jana

referent na zbernom dvore

Referát: zberný dvor
Klapka: nemá

Vranková Ľubomíra

správa cintorína

Referát: správa cintorína

0951 797 937
031 789 63 80
cintorin@sered.sk

Plavocká Monika

správa cintorína

Referát: správa cintorína
Kancelária: cintorín

0951 797 937
031 789 63 80
cintorin@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-05-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond