Materská škola, ul.D.Štúra č.2116/36 v Seredi

Adresa: ul. D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
Web: www.msdsturasered.sk
Riaditeľka: Beata Lukáčová (t.č. 031 789 4923)

Email: ms.dstura@azet.sk
Telefón: 031 789 4923

Počet pedagogických zamestnancov: 23
Počet nepedagogických zamestnancov: 20
Počet tried: 11

Neoddeliteľnou súčasťou Materskej školy na ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi sú:
 
elokované pracovisko na Ul. Cukrovarskej č. 730, 926 01 Sereď
elokované pracovisko na Ul. Fándlyho č. 752, 926 01 Sereď
elokované pracovisko na Ul. Pažitnej č. 1016/35, 926 01 Sereď

Materská škola ul. D. Štúra č. 2116/36, , 926 01 Sereď, blok A a B
Zástupca riaditeľky: Janka Michalková
Email: ms.dionyza@gmail.com
Telefón: 031 789 4923
Počet pedagogických zamestnancov: 9
Počet nepedagogických zamestnancov: 8
Počet tried 4

Elokované pracovisko na Ul. Cukrovarskej č. 730, 926 01 Sereď
Zástupca riaditeľky: Zuzana Dobišová
Email: ms.cukrovarska@azet.sk
Telefón: 031 789 2205
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet nepedagogických zamestnancov: 4
Počet tried 3

Elokované pracovisko na ul. Fándlyho č. 752/17A, 926 01 Sereď
Zástupca riaditeľky: Andrea Holbíková
Email: msfandly@post.sk
Telefón: 031 789 2619
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Počet nepedagogických zamestnancov: 4
Počet tried 2

Elokované pracovisko na ul. Pažitná č. 1016/35, 926 01 Sereď
Zástupca riaditeľky: Ľubica Filová
Email: ms.pazitna@gmail.com
Telefón: 031 789 4113
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Počet nepedagogických zamestnancov: 4
Počet tried 2

Vedúca ŠJ pre elokované pracoviská na ul.Cukrovarská a na ul. Fándlyho: 
Slávka Petíková (031 7892619 ), 
email: skolskajedalen.d.s.slavka@gmail.com 

Vedúca ŠJ pre MŠ ul. D. Štúra a elokovaného pracoviska na ul. Pažitná: 
Ľubica Koščová (t.č. 031 789 4113), 
email: sjdstura@azet.sk

Prevádzka materskej školy: 6.30 hod. – 16.30 hod.

 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond