Materská škola, ul.D.Štúra č.2116/36 v Seredi

Adresa: ul. D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
Web: www.msdsturasered.sk a https://msdiosered.edupage.org
 
Riaditeľka: Beata Lukáčová (t.č. 031 789 4923)
Email: ms.dsturariaditel@gmail.com
Telefón: 031 789 4923

Počet pedagogických zamestnancov: 30
Počet nepedagogických zamestnancov: 22
Počet tried: 13
 
Ekonomický úsek: Mária Hladká
Telefón: 031 789 49 23 
Email: ms.dionyza@gmail.com
 
 
Materská škola ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď, blok A
Zástupca riaditeľky: Bc. Lenka Václavová
Email: ms.d.stura@gmail.com
Telefón: 031 789 49 23
Počet pedagogických zamestnancov: 7
Počet pedagogický asistent: 1
Počet nepedagogických zamestnancov: 6
Počet tried: 3
 
Materská škola ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď, blok B
Zástupca riaditeľky: Mgr. Jarmila Matisová
Email: msdstura.b@gmail.com
Telefón: 0911 531 014
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet asistentov učiteľa: 2
Počet nepedagogických zamestnancov: 4
Počet tried: 3


Elokované triedy na Ul. Cukrovarskej č. 730/448, 926 01 Sereď
Zástupca riaditeľky: Mgr. Helena Bihariová
Email: ms.cukrovarska730@gmail.com
Telefón: 031 789 22 05
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet nepedagogických zamestnancov: 4
Počet tried: 3

Elokované triedy na ul. Fándlyho č. 752/17A, 926 01 Sereď
Zástupca riaditeľky: Bc. Ivana Piknová
Email: msfandly@post.sk
Telefón: 031 789 26 19
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Počet nepedagogických zamestnancov: 4
Počet tried: 2

Elokované triedy na ul. Pažitná č. 1016/35, 926 01 Sereď
Zástupca riaditeľky: Andrea Holbíková
Email: ms.pazitna@gmail.com
Telefón: 031 789 41 13
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Počet nepedagogických zamestnancov: 4
Počet tried: 2

Vedúca ŠJ pre elokované triedy Cukrovarská a Fándlyho: 
Slavka Petíková
Telefón: 031 789 26 19  
Email: skolskajedalen.d.s.slavka@gmail.com 

Vedúca ŠJ pre MŠ Ul. D. Štúra blok A,B a elokované triedy Pažitná: 
Ľubica Koščová
Telefón: 031 789 41 13
Email: sjdstura@azet.sk

Prevádzka materskej školy: 6.30 hod. – 16.30 hod.
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-21
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe