Správa majetku Sereď, s.r.o.

Obchodné meno: Správa majetku Sereď, s.r.o.
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Vložka číslo: 28462/T, okr.súd Trnava
IČO: 46 439 773
DIČ: 2820006002
IČ DPH: SK 2820006002

Štatutárny orgán: 
Meno : Ing. Karol Andrášik
Funkcia : konateľ
Vek : 52
Vzdelanie: VŠE Bratislava
Zamestnania pred nástupom do funkcie: Medical group, a.s.
Email: sms.konatel@gmail.com
banka: č.ú. 5022197572/0900 
 
Spoločníci: Mesto SEREĎ 100 %
 
Kontakty:
webové sídlo: www.sms.sered.sk 
Email: sms.konatel@gmail.com
 

Správa majetku Sereď s.r.o.

  • Výpis z obchodného registra 20.8.2019 PDF [141 KB]
  • Vyhlásenie o vklade nehnuteľností do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. PDF [76 KB]
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe