Strategické dokumenty

Miestny územný systém ekologickej stability mesta Sereď

Dokument starostlivosti o dreviny mesta Sereď

Program odpadového hospodárstva

 • Program odpadového hospodárstva obce "KOMPLEX", záujmové združenie obcí na roky 2011 – 2015 PDF [672 KB]

Koncepcia rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike

Program rozvoja bývania v meste Sereď

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení

 • Tabuľky - Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď do roku 2013 ODS [57 KB] XLSX [65 KB]
 • Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď do roku 2013 PDF [190 KB]
 • Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď do roku 2018 PDF [571 KB]

Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď

 • Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2018 PDF [582 KB]

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď

Hospodársky a sociálny rozvoj mesta

 • Uznesenie 42/2013 k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta PDF [91 KB]
 • Uznesenie 5/2013 k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta PDF [107 KB]
 • Koncepcia siciálnej politiky mesta Sereď na roky 2008 - 2013 PDF [141 KB]
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2004-2013 PDF [304 KB]
 • Tabuľky k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju mesta PDF [153 KB]
 • Dodatok k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta PDF [27 KB]
 • Komunitný plán sociálnych služieb 2009-2013 PDF [144 KB]
 • Komunitný plán sociálnych služieb 2014-2018 PDF [799 KB]
 • Uznesenie 32/2015 k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta PDF [155 KB]
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2015 - 2024 PDF [3.53 MB]
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2015 - 2024 - príloha č. 1 PDF [351 KB]
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018