Športové štvrtky

Športové štvrtky - v Seredi sa nachádza mnoho verejných športovísk, ktoré nie sú pravidelne využívané a ešte viac mladých, ktorí nemali priestor stabilne sa stretávať pri príjemnom športe. Športové štvrtky vznikli ako podujatie ktoré vypĺňa túto medzeru vo voľnom čase mladých a boli prvým pravidelným športovým podujatím mesta pre mladých. Športové štvrtky sprostredkovali príležitosť stráviť čas aktívnym spôsobom, ponúknuť rôzne športové aktivity, ako basketbal, volejbal, futbal, hádzaná, frisbee, bedminton a ďalšie. Tieto podujatia boli príležitosťou, aby sa mladí, mladé rodiny, ale aj deti mohli zapojiť do športov rôzneho druhu a vyhnúť sa sedavému spôsobu života. Každý týždeň počas letných mesiacov mladí mohli prísť na vybrané športovisko, zatrénovať si so športovým klubom ktorý prišiel sprostredkovať tréning v svojej oblasti záujmu a tak prežiť aktívne poobedie v kruhu priateľov. Na mieste bola vždy pripravená hudba, občerstvenie a športové pomôcky ktoré si účastníci mohli zadarmo požičať. Športové náradie na podujatie požičali školy ZŠ Fándlyho a ZŠ Komenského. Podujatie každoročne  pripravuje koordinátor práce s mládežou mesta Sereď v spolupráci so základnými školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami pôsobiacimi na území mesta.

Športové štvrtky

Športové štvrtkyŠportové štvrtkyŠportové štvrtkyŠportové štvrtky
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď