Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Obchodné meno: Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Sídlo: Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď
 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Vložka číslo: 1945/T
IČO: 34138561
DIČ: 2020372134
IČ DPH: SK 2020372134
 
Štatutárny orgán: 
Meno : Ing. Tibor Krajčovič
Funkcia : konateľ
Nástup do funkcie: 1.12.2017
Vek : 53 rokov
Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta, podnikateľské financie a burzovníctvo
Zamestnania pred nástupom do funkcie: mesto Sereď – prednosta Mestského úradu Sereď, Správa majetku Sereď, s.r.o. - konateľ, finančný riaditeľ UniCredit CAIB
Členstvo v obchodných spol. a neziskových organizáciách pred nástupom do funkcie: Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR
 
Spoločníci: Mesto SEREĎ 100 %
 
Kontakty:
tel.: 031/788 1521-29 
fax.: 031/789 2316
Web adresa: www.mbps.sk
Email: mbps@mbps.sk 

Predmet podnikania/činnosti/:
Správa bytového a nebytového fondu a zariadení na výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
Montáž určených meradiel
Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Upratovacie a čistiace práce
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond