Úradné hodiny

Bežné úradné hodiny na mestskom úrade

 
Pondelok:
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:00 hod.
Utorok:*
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:00 hod.
Streda:
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 17:00 hod.
Štvrtok:
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:00 hod.
Piatok:
08:00 - 12:00 hod.
 
 
* V utorok má stránkový deň len pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva a kancelária prvého kontaktu. Ostatné oddelenia majú nestránkový deň.

 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď