Zber biologicky rozložiteľných odpadov

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY ZO ZÁHRAD

 
Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol
 
Nepatria sem: zvyšky jedál, kamene, zemina, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá a pod.
 
Spôsob zberu od rodinných domov:
  • 120 litrové hnedé zberné nádoby, frekvencia vývozu 1x týždenne v mesiacoch marec až máj, september až november, 1x za 14 dní v mesiacoch jún až august
  • 120 litrové čierne vrecia s označením „Mesto Sereď“ v počte 25 ks, frekvencia zberu 1x za 14 dní v mesiacoch marec až november
  • konáre vo zväzkoch, kampaňový zber 2x ročne
 
 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ KUCHYNSKÉ ODPADY

 
Patria sem: všetky pevné zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok, zaváranín a pod., zvyšky zeleniny a ovocia, starý chlieb a pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny, mäso a mliečne výrobky, malé kosti - z hydiny a rýb, škrupiny z orechov, kôstky, vajcia a škrupiny z vajec, kávová usadenina, čajové vrecká, sypaný čaj, potraviny pokazené a po záruke - bez tekutej časti a bez obalov, zvyšky izbových rastlín
 
Nepatria sem: veľké kosti - bravčové, hovädzie a pod., tekuté potraviny - mlieko, omáčky, polievky a pod., jedlé oleje a tuky, zvyšky jedla v obaloch, obaly z potravín, kávové kapsule, nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača, cigaretové ohorky, lieky a pod., triedené zložky odpadu - plasty, papier, sklo, kov, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad - tráva, lístie, konáre, zvierací trus, mŕtve telá zvierat
 
Spôsob zberu:
Rodinné domy – 10 litrové hnedé vedierka, frekvencia vývozu 1x týždenne
 
Bytové domy – 120 litrové hnedé nádoby, frekvencia vývozu 1x týždenne v mesiacoch marec až máj, september až november, 2x týždenne v mesiacoch jún až august
 
 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 
Patria sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku
 
Nepatria sem: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla
 
Spôsob zberu:
Rodinné domy – vlastné uzatvorené nádoby a plastové fľaše, frekvencia zberu 1x mesačne súbežne so zberom skla
 
Bytové domy – 120 litrové hnedé nádoby, frekvencia vývozu 1x za 14 dní
 
Na uliciach Jesenského a Andreja Hlinku sú okrem toho k dispozícii 800 litrové žlté nádoby. Jedlé oleje a tuky je potrebné do nich vkladať v uzatvorených plastových fľašiach!
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď