Úroveň vytriedenia odpadu

V roku 2023 bola úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 46,83 %. Poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku pre rok 2024 je 18 € za tonu.
 

Úroveň vytriedenia odpadu

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-06
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe