Oddelenie školstva, športu a kultúry

Kováčová Silvia, Mgr.

vedúca oddelenia

Kancelária: 18
Klapka: 228

0918 450 853
silvia.kovacova@sered.sk

Višvardová Xénia

referent športu a kultúry

Referát: referát športu a kultúry
Kancelária: 19
Klapka: 268

Šuláková Eva, Ing.

referent školstva

Referát: referát školstva
Kancelária: 19
Klapka: 265

Čulaga Marek

koordinátor práce s mládežou

Kancelária: 19

0950 479 375
marek.culaga@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-03-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe