Oddelenie školstva, športu a kultúry

Kováčová Silvia, Mgr.

poverená vedúca oddelenia

Kancelária: 18
Klapka: 228

0918 450 853
silvia.kovacova@sered.sk

Višvardová Xénia

referent športu a kultúry

Referát: referát športu a kultúry
Kancelária: 19
Klapka: 268

Šuláková Eva, Ing.

referent školstva

Referát: referát školstva
Kancelária: 19
Klapka: 265

Marek Čulaga

koordinátor práce s mládežou

Kancelária: 19

0950 479 375
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-05-15
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond