Zimná údržba komunikácií

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Rieši rozsah a spôsob zabezpečenia výkonu zimnej údržby na pozemných komunikáciách v meste. Zimná údržba začína dňa 15.11. a končí 15.03.
 
Vybavuje:
Klinka Michal, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 267
tel. č. 0918 963 237
e-mail: michal.klinka@sered.sk
Kancelária č. 2
 
Mečochová Martina
tel. č. 031/7892094, klapka 101
tel. č. 031 789 6033
e-mail: mu@sered.sk
Kancelária č. 26
 

Zimná údržba

 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-11-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond