Tenis

Tenisový klub Sereď


 
 
 
Názov: Tenisový klub Sereď
Adresa: Športová 2887, Sereď 926 01
IČO: 37844270
Dátum vzniku: 31.07.2002
Predseda: Ing. Branislav Bíro
Tajomník: Ing. Stanislav Horváth
Pokladník: JUDr. Martin Takáč
Vedúci tréner: Mgr. Tomáš Bohunický
Mail: tksered@gmail.com
Web: www.tksered.sk
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016071426526
Počet členov: 82
Počet družstiev: 1
Počet individuálnych hráčov v turnajoch STZ: 2
Počet trénerov: 2
 
Novodobá história a vznik Tenisového klubu Sereď siaha do roku 2002. Činnosti Tenisového klubu Sereď sú od začiatku jeho vzniku zameraná na prácu s deťmi a mládežou, pričom klub pamätá i na možnosť využitia rekreačného tenisu pre záujemcov z radov seniorov.
  
Od začiatku svojej existencie Tenisový klub v Seredi vytvára pre deti, mládež a dospelých  podmienky pre rozvoj pohybových schopností a zručností. Ďalším cieľom Tenisového klubu Sereď je ponúkať deťom, mládeži a seniorom alternatívu k iným voľno-časovým športovým aktivitám v meste Sereď.
  
Klub tiež organizuje turnaje a figuruje v súťažiach, ktoré sú organizované Slovenským tenisovým zväzom (STZ). TK Sereď zabezpečuje aj podporu pre individuálnych hráčov, ktorí hrajú za klub v individálnych súťažiach STZ. 
  
Financovanie Tenisového klubu Sereď ja zabezpečené z vlastných finančných prostriedkov, príspevkov mesta Sereď, príspevkov samotných členov klubu, darov z 2%, dotácie STZ a darov sponzorov a príspevkov od rodičov detí, ktoré na dvorcoch trénujú.
  
Všetky finančné prostriedkov klubu sú zamerané na zabezpečenie vhodných podmienok na tréningy, športových pomôcok na trénovanie, kvalitných trénerov a na uhrádzanie prevádzkových nákladov klubu.
Veľká vďaka za podporu patrí mestu Sereď, ktoré sa maximálne snaží spolupracovať a zabezpečiť optimálne podmienky pre TK Sereď.
  
V rámci skvalitnenia tréningového procesu, zlepšenie podmienok na hranie tenisu v meste Sereď je cieľom klubu spolupráca s mestom Sereď na vybudovaní nového tenisového areálu  a vybudovanie novej krytej haly alebo telocvične pre zimnú sezónu. 
Podmienky pre tréningy tenisu v meste Sereď nie sú ideálne. Pre letnú sezónu sú v meste k dispozícií iba 2 antukové dvorce a pre zimnú sezónu nie je k dispozícií žiadna krytá hala ani telocvičňa. Tento stav má výrazný vplyv na rozvoj tenisu v Seredi, zvýšenie počtu hráčov resp. členskej základne tenisového klubu a tiež počtu družstiev v súťažiach STZ. 
  
Na stránke Tenisového klubu Sereď: www.tksered.sk a FB získajú všetci priaznivci tenisu a záujemcovia o tento krásny šport nové informácie o pripravovaných aktivitách tenisového klubu, informácie o novinkách ale aj informácie o blížiacej sa letnej alebo zimnej tenisovej sezóne.
  
„Tenis je šport, ktorým sa rozvíja vôľa, cieľavedomosť, rýchly odhad situácie, spoľahnutie sa na svoju fyzickú pripravenosť, taktické myslenie, schopnosť dlhého sústredenia sa a hlavne vnútorný pokoj.
 
 
Všetkým hráčom, priaznivcom a podporovateľom TK Sereď ďakujeme za podporu a priazeň.
 

Tenisový klub Sereď

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-09-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond