Seredská interliga vo futbale

Interliga Sereď logoIČO: 37990543
Predseda klubu: Tomáš Žákovic
Kontakt: 0907 36 36 13
Info: www.interligasered.sk
 
Začiatky Interligy sa datujú ku koncu roka 2005. Prvé stretnutie Interligy sa uskutočnilo 10.11.2005 v Športklube za účasti desiatich tímov: Azbestové žalúdky, Corgoni, FC Čepeň, FC Malý červený, FC Paneláci, FC Výmel, FK Kávoviny, Internazionale, Kade Tade a Tekuté zlo. Následne prebehla registrácia na Ministerstve vnútra SR a už nič nebránilo začiatku Interligy v Seredi.
 
Prvé kolo sa hralo 10.12.2005 v telocvični na škole P.O.Hviezdoslava. Postupom času sme prešli do haly na Obchodnej akadémii v Seredi, kde hrávame dodnes. Ako všetky začiatky, aj tie naše boli ťažké. Prekonávali sme neustále finančné problémy, ktoré vznikali z drahých nájmov. Tu nám ale pomohlo mesto, ktoré je naším jediným sponzorom doteraz. Za to im patrí veľká vďaka, lebo nám dávajú cca štvrtinu rozpočtu.
 
Nakoľko máme vlastné pravidlá, aj tie prešli nespočetnými zmenami až do dnešných skoro „dokonalých“ pravidiel. Patríme medzi najväčšie kluby v meste. Na začiatku sme mali okolo 200 členov a toto číslo si držíme dodnes, čo dokazuje, že futbal v meste ľudí baví. To nám dáva silu pracovať aj ďalej a interligu ešte pár rokov udržať pri živote.
 
Zápasy sa hrajú celoročne, výnimkou sú letné prázdniny, kedy si aj hráči doprajú zaslúžený oddych. Za toľké roky sme odohrali stovky zápasov, tisíce minút futbalu. Sme jedna veľká futbalová rodina, čo dokazuje aj priateľské podávanie rúk po každom zápase.
 
Víťazi Seredskej interligy:
 • 2005/2006: Tekuté Zlo
 • 2006/2007: Tekuté zlo
 • 2007/2008: Tekuté zlo
 • 2008/2009: Tekuté zlo
 • 2009/2010: FC Výmel
 • 2010/2011: Tekuté zlo
 • 2011/2012: Colo – Colo
 • 2012/2013: Tekuté zlo
 • 2013/2014: Kladiváriv
 • 2014/2015: Légia Inter
 • 2015/2016: Tekuté zlo
 • 2016/2017: Tekuté zlo
 • 2018/2019: Légia Inter
 • 2019/2020: Légia Inter
 • 2020/2021: Légia Inter

Seredská Interliga

Seredská InterligaSeredská InterligaSeredská Interliga
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe