KC PRIESTOR

KC PRIESTOR

KC PRIESTOR
 
 
V KC PRIESTOR sa môžu ľudia realizovať, načerpať novú energiu, spoznať nových priateľov a zároveň rozšíriť svoje vedomosti v oblastiach, o ktoré sa zaujímajú. Vďaka workshopom, kultúrnym podujatiam alebo príjemným oddychovým večerom budujeme komunitu ľudí, ktorí trávia svoj čas zmysluplne a svojou pomocou a nápadmi prispievajú k realizácii originálnych a prospešných projektov v meste. Staviame na troch pilieroch, ktorými sú kultúra, rozvoj a podpora.
 

Ciele

Cieľom centra PRIESTOR je poskytnutie zmysluplných aktivít počas voľného času pre všetky vekové skupiny, no najmä mládež, ktorá si bežne volí jednoduchšie formy trávenia voľného času. Okrem voľnočasových aktivít je naším cieľom poskytnúť priestor na rozvoj neziskovému sektoru v Seredi a v okolí a zároveň podporiť podnikateľské myslenie v komunite, ktoré bude viesť k novým inovatívnym firmám či neziskovkám v meste.

 

Kľúčové body

 • Rozvoj komunitného života v meste Sereď
 • Spolupráca aktívnych mimovládnych organizácií v meste Sereď
 • Rozvoj dobrovoľníctva a jeho hodnôt (najmä medzi mladými ľuďmi)
 • Rozvoj práce s mládežou mimo školských aktivít
 • Zdokonalené zručnosti, schopnosti a talenty mladých ľudí, ktorí budú vďaka tomu lepšie pripravení na súčasné podmienky na trhu práce
 • Podpora podnikateľského prostredia a inovatívneho myslenia
 • Oživenie spoločenského diania v meste prostredníctvom netradičných akcií a workshopov
 • Osveta v enviromentálnej a sociálnej oblasti prostredníctvom špecializovaného poradenstva
 • Útočisko pre mladých ľudí, ktorí hľadajú podporu v ich osobnom a v profesionálnom živote
 

Aktivity

 • - Mentoringový program zameraný na zlepšenie zručností skúsenejších dobrovoľníkov/aktivistov seredských združení a zároveň mladých ľudí odhodlaných pomáhať komunite, konzultácie projektov mladých ľudí v Seredi a v okolí a ich ďalšie vzdelávanie
 • - „Vyprávačka“ – diskusné stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi - Prednášky, diskusie a workshopy s mladými profesionálmi, najmä z oblasti komunikácie
 • - Komunitné večery – neformálne stretnutia ľudí z komunity (Retro večer, filmové večery, súťažné večery - digitálne + stolové hry, hudobné večery apod.)
 • - Tvorivé kurzy - kreatívne workshopy zamerané najmä na výtvarné umenie, ktoré má terapeuticé účinky
 • - Sereď 2.0 - projekt, ktorý participatívnym spôsobom rieši verejné priestory v Seredi a vracia im zeleň, umenie a človečinu.
 • - Vata fest - komunitný kultúrny festival, ktorý spája všetky generácie a skupiny ľudí. Približuje regionálnu kultúru a formou umenia otvára problémy nielen Serede (od problematiky odpadov až po sociálne vylúčenie určitých skupín obyvateľov).
 • - Prednášky a poradenstvo v oblasti prevencie drogových a iných závislostí - garantom sociálneho poradenstva je v centre Združenie STORM, ktoré sa podieľa aj na spolufinancovaní profesionálnych služieb lektorov prednášok a workshopov a mentorov na poradenstvo.
 • - Co-working študentov a neziskovky, kohokoľvek, kto hľadá inšpiratívny priestor na prácu.
 
Aktivity PRIESTORU tento rok nadväzujú na tie minuloročné, avšak viac sa zameriavame na aktuálne problémy komunity. Na základe dotazníkov, stretnutiach na mestských zastupiteľstvách i  v školách máme prístup k našim cieľovým skupinám a zisťovania ich potrieb. Tie sú najmä osobnostný a profesionálny rozvoj mládeže, ktorá často odchádza zo Serede do iných miesto a do zahraničia. Radi by sme im preto ukázali možnosti, ako môžu sami prispieť k rozvoju mesta a komunity. Mentoringovým programom zároveň pomáhame ostatným neziskovkám získať kvalitných dobrovoľníkov. Takisto v rámci Erasmus+ projektu otvoríme viac tému interkultúrneho rešpektu, nakoľko silno vnímame narastajúcu nenávisť medzi Seredčanmi a prichádzajúcimi ľuďmi zo zahraničia za prácou.
 

Kontaktné údaje

 
Predsedkyňa združenia:         Miroslava Sabová Dudášová
Tel. č.:                                     +421 944 381 299
mail:                                        info@kcpriestor.sk
Adresa:                                   Dionýza Štúra 759/35, Sereď
 

KC PRIESTOR

KC PRIESTORKC PRIESTORKC PRIESTORKC PRIESTORKC PRIESTORKC PRIESTORKC PRIESTORKC PRIESTORKC PRIESTOR
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe