Štatút mesta

Štatút mesta Sereď

  • Štatút mesta Sereď, časová verzia účinná od 23.11.2023 PDF [459 KB]
  • Štatút mesta Sereď PDF [880 KB]
  • Štatút mesta Sereď - príloha č.1 PDF [84 KB]
  • Štatút mesta Sereď - príloha č.2 PDF [73 KB]
  • Dodatok č. 1 zo dňa 25.06.2020 k Štatútu mesta Sereď zo dňa 11.04.2019 PDF [445 KB]
  • Dodatok č. 2 zo dňa 04.11.2021 k Štatútu mesta Sereď zo dňa 11.04.2019 PDF [446 KB]
  • Dodatok č. 3 zo dňa 16.11.2023 k Štatútu mesta Sereď zo dňa 11.04.2019 PDF [518 KB]
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-20
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe