Oddelenie realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania

Marián Šišo, Ing.

poverený vedením oddelenia

Kancelária: 1
Klapka: 256

0905 556 880
marian.siso@sered.sk

Grillová Marianna, Ing.

referent investičnej výstavby a VO

Referát: referát investičnej výstavby a VO
Kancelária: 2
Klapka: 269

Klinka Michal, Ing.

referent dopravy, krízové riadenie

Referát: referát dopravy, krízové riadenie
Kancelária: 2
Klapka: 267

0918 963 237
michal.klinka@sered.sk

Kišš Peter, Bc.

referent komunálnych služieb

Referát: referát komunálnych služieb
Kancelária: 3
Klapka: 248

0918 450 856
peter.kiss@sered.sk

Bíro Branislav, Ing.

projektový manažér

Referát: referát mestských projektov
Kancelária: 20
Klapka: 229

0917 448 115
projman@sered.sk

Kubandová Lucia , Ing.

projektový manažér

Referát: referát mestských projektov
Kancelária: 20

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-05-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond