Právne a majetkové oddelenie

Lauko Roman, JUDr. MBA

vedúci právneho a majetkového oddelenia

Kancelária: 29
Klapka: 242

0951 152 829
roman.lauko@sered.sk

Gašparovičová Andrea, JUDr.

samostatný odborný referent

Kancelária: 29
Klapka: 240

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-01-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe