Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Halabrínová Anna, Ing.

vedúca oddelenia

Kancelária: 34
Klapka: 230

Halabrínová Anna, Ing.

referent pre územné plánovanie

Referát: referát územného plánovania
Kancelária: 34
Klapka: 230

0918 450 852
uzemnyplan@sered.sk

Pisárová Michaela

referent pre Sereď a obce Vinohrady nad Váhom, Šintava

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 32
Klapka: 259

Ševečková Kvetoslava

referent pre obce Dolná Streda, Pata, Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 32
Klapka: 263

Bieliková Zuzana

referent pre Sereď, Šoporňa

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 182

Švehlová Zdena, Ing.

referent pre Sereď

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 184

0907 642 166
zdenka.svehlova@sered.sk

Čirkeová Jana

administratívny pracovník

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 183

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-06-22
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond