Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Anna Halabrínová, Ing.

vedúca oddelenia

Kancelária: 34
Klapka: 230

Ščasný Peter, Ing.

referent pre Sereď

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 32
Klapka: 184

0950 892 605
peter.scasny@sered.sk

Ševečková Kvetoslava

referent pre obce Dolná Streda, Pata, Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 32
Klapka: 263

Pisárová Michaela

referent pre Sereď a obce Vinohrady nad Váhom, Šintava

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 259

Bieliková Zuzana

referent pre Sereď, Šoporňa

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 34
Klapka: 182

Čirkeová Jana

administratívny pracovník

Referát: referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Kancelária: 33
Klapka: 183

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-04-16
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe