Ihrisko s umelým trávnikom pri ZŠ Jána Ámosa Komenského

Nadácia Slovenskej sporiteľneV areáli Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi bolo v utorok 2. 10. 2012 slávnostne otvorené nové multifunkčné ihrisko. Multifunkčné ihrisko v hodnote cca 50 000 € dostalo naše mesto ako dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá v rámci podpory mládežníckeho športu pokračuje aj v tomto roku s budovaním takýchto ihrísk po celom Slovensku. Sereď bola komisiou nadácie vybraná na realizáciu ihriska v tomto roku spolu s Banskou Štiavnicou, Košicami, Šahami a Štúrovom. Z dôvodu stále nedokončeného športového areálu bola pre realizáciu vybraná bývalá ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava. Slávnostného otvorenia ihriska sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej sporiteľne a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Ivica Bachledová, riaditeľka odd. pre verejný sektor prevzala z rúk primátora Martina Tomčányiho ďakovný list za podporu športu na školách a za rozšírenie možností trávenia voľného času v našom meste. Za skvalitnenie športového zázemia školy vyjadril úprimné poďakovanie v mene všetkých žiakov i pedagógov aj riaditeľ školy Ján Horniak. 
 
V roku 2013 bola ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava zrušená a správcom ihriska sa stala ZŠ Jana Amosa Komenského.
 
Výstavbu realizovala spoločnosť Funny sport Slovakia, s.r.o. Ihrisko je určené v čase vyučovania nie len pre žiakov tejto školy, ale i ostatných seredských škôl. V čase mimo vyučovania, počas víkendov a školských prázdnin ho môžu využívať členovia športových klubov i neformálnych združení občanov. S celkovou rozlohou 600 m2 je vhodné na väčšinu kolektívnych športov, dokonca v prípade menšej investície, malých úprav a predovšetkým vhodného počasia sa dá využívať v zime ako ľadová plocha.
 
Zamestnanci školy, ale predovšetkým deti sa na Vás, milí spoluobčania, obracajú s prosbou o dodržiavanie prevádzkového poriadku, aby multifunkčné ihrisko slúžilo na svoje účely ešte dlho v takom peknom stave, ako ho prebrali od Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Prevádzkový poriadok ihriska

SPRÁVCA 
ZŠ Jana Amosa Komenského 

REZERVÁCIE (08.00 - 14.30 hod.) 
tel: 031/789 75 50 

PREVÁDZKOVÝ ČAS 
Školstvo 8:00 až 16:30 
Verejnosť 16:30 až 21:00 (ihrisko je vybavené osvetlením) 

Ihrisko pri ZŠ J.A.Komenského

Ihrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.KomenskéhoIhrisko pri ZŠ J.A.Komenského
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď