Ihrisko s umelým trávnikom pri ZŠ Jána Ámosa Komenského

V areáli Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi bolo v utorok 2. 10. 2012 slávnostne otvorené nové multifunkčné ihrisko. Multifunkčné ihrisko v hodnote cca 50 000 € dostalo naše mesto ako dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá v rámci podpory mládežníckeho športu pokračuje aj v tomto roku s budovaním takýchto ihrísk po celom Slovensku. Sereď bola komisiou nadácie vybraná na realizáciu ihriska v tomto roku spolu s Banskou Štiavnicou, Košicami, Šahami a Štúrovom. Z dôvodu stále nedokončeného športového areálu bola pre realizáciu vybraná bývalá ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava. Slávnostného otvorenia ihriska sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej sporiteľne a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Ivica Bachledová, riaditeľka odd. pre verejný sektor prevzala z rúk primátora Martina Tomčányiho ďakovný list za podporu športu na školách a za rozšírenie možností trávenia voľného času v našom meste. Za skvalitnenie športového zázemia školy vyjadril úprimné poďakovanie v mene všetkých žiakov i pedagógov aj riaditeľ školy Ján Horniak. 
 
V roku 2013 bola ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava zrušená a správcom ihriska sa stala ZŠ Jana Amosa Komenského.
 
Výstavbu realizovala spoločnosť Funny sport Slovakia, s.r.o. Ihrisko je určené v čase vyučovania nie len pre žiakov tejto školy, ale i ostatných seredských škôl. V čase mimo vyučovania, počas víkendov a školských prázdnin ho môžu využívať členovia športových klubov i neformálnych združení občanov. S celkovou rozlohou 600 m2 je vhodné na väčšinu kolektívnych športov, dokonca v prípade menšej investície, malých úprav a predovšetkým vhodného počasia sa dá využívať v zime ako ľadová plocha.
 
Zamestnanci školy, ale predovšetkým deti sa na Vás, milí spoluobčania, obracajú s prosbou o dodržiavanie prevádzkového poriadku, aby multifunkčné ihrisko slúžilo na svoje účely ešte dlho v takom peknom stave, ako ho prebrali od Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Prevádzkový poriadok ihriska

SPRÁVCA 
ZŠ Jana Amosa Komenského 

REZERVÁCIE (08.00 - 14.30 hod.) 
tel: 031/789 75 50 

PREVÁDZKOVÝ ČAS 
Školstvo 8:00 až 16:30 
Verejnosť 16:30 až 21:00 (ihrisko je vybavené osvetlením) 

Ihrisko pri ZŠ J.A.Komenského

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-25
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond