Legislatívno – právna komisia

Zloženie komisie

PREDSEDA: 
JUDr. Edita Červeňová
 
ČLENOVIA:
  • JUDr. PhDr. Marek Tóth
  • JUDr. Michal Irsák
  • JUDr. Martin Takáč
  • JUDr. Martin Hudák  PhD.
  • JUDr. Dagmar Borovská
  • Mgr. Peter Janda
 
TAJOMNÍČKA:
Eva Kavoňová
 

Náplň práce

Zaujíma odborné stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď, k materiálom predkladaným na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa týkajú najmä nakladania s majetkom mesta a noriem, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu mesta a mestského zastupiteľstva.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

 

 

 

 

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-07-04
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď