Územný plán mesta Sereď

Územný plán mesta Sereď

01 Širšie vzťahy Dokument vo formáte pdf [51MB]
02 Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného využitia územia 10 000 Dokument vo formáte pdf [3MB]
03a Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného využitia územia 5 000 Dokument vo formáte pdf [3MB]
03b Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného využitia územia 5 000 Dokument vo formáte pdf [3MB]
04a Návrh dopravy Dokument vo formáte pdf [2MB]
04b Návrh dopravy Dokument vo formáte pdf [2MB]
05a Vodné hospodárstvo Dokument vo formáte pdf [2MB]
05b Vodné hospodárstvo Dokument vo formáte pdf [2MB]
06a Energetika Dokument vo formáte pdf [2MB]
06b Energetika Dokument vo formáte pdf [2MB]
07 Ochrana prírody a tvorba krajiny Dokument vo formáte pdf [4MB]
08a Zábery pf Dokument vo formáte pdf [2MB]
08b Zábery pf Dokument vo formáte pdf [2MB]
VZN 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, zo dňa 12. 11. 2015 Dokument vo formáte pdf [286KB]
ÚPN mesta Sereď - záväzná časť Dokument vo formáte pdf [22MB]
09a Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb Dokument vo formáte pdf [2MB]
09b Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb Dokument vo formáte pdf [2MB]
ÚPN mesta Sereď - čistopis textová časť Dokument vo formáte pdf [2MB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 1/2016

1 ÚPN mesta Sereď : Zmeny a doplnky č.1/2016 - čistopis Dokument vo formáte pdf [2MB]
2 Podklad Dokument vo formáte pdf [826KB]
2.1 priesvitka Dokument vo formáte pdf [307KB]
2.1 sútlač Dokument vo formáte pdf [954KB]
3 Podklad Dokument vo formáte pdf [544KB]
3.1 priesvitka Dokument vo formáte pdf [240KB]
3.1 sútlač Dokument vo formáte pdf [619KB]
4 Podklad Dokument vo formáte pdf [523KB]
4.1 priesvitka Dokument vo formáte pdf [236KB]
4.1 sútlač Dokument vo formáte pdf [607KB]
9 Podklad Dokument vo formáte pdf [8MB]
9.1 priesvitka Dokument vo formáte pdf [310KB]
9.1 sútlač Dokument vo formáte pdf [8MB]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [356KB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 Dokument vo formáte pdf [2MB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 2/2016

1 ÚPN mesta Sereď : Zmeny a doplnky č.2/2016 - čistopis Dokument vo formáte pdf [1024KB]
1 Titulka Dokument vo formáte pdf [798KB]
2 Podklad Dokument vo formáte pdf [378KB]
2.2 priesvitka Dokument vo formáte pdf [330KB]
2.2 sútlač Dokument vo formáte pdf [562KB]
3 Podklad Dokument vo formáte pdf [286KB]
3.2 priesvitka Dokument vo formáte pdf [276KB]
3.2 sútlač Dokument vo formáte pdf [417KB]
4 Podklad Dokument vo formáte pdf [300KB]
4.2 priesvitka Dokument vo formáte pdf [251KB]
4.2 sútlač Dokument vo formáte pdf [428KB]
6 Podklad Dokument vo formáte pdf [362KB]
6.2 priesvitka Dokument vo formáte pdf [271KB]
6.2 sútlač Dokument vo formáte pdf [506KB]
7 Podklad Dokument vo formáte pdf [434KB]
7.2 priesvitka Dokument vo formáte pdf [257KB]
7.2 sútlač Dokument vo formáte pdf [566KB]
8 Podklad Dokument vo formáte pdf [287KB]
8.2 priesvitka Dokument vo formáte pdf [261KB]
8.2 sútlač Dokument vo formáte pdf [412KB]
9 Podklad Dokument vo formáte pdf [2MB]
9.2 priesvitka Dokument vo formáte pdf [1MB]
9.2 sútlač Dokument vo formáte pdf [2MB]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [126KB]