Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. 
 

Referendum 2023

  • Rozhodnutie o vyhlásení referenda PDF [230 KB]
  • Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende PDF [273 KB]
  • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PDF [1.01 MB]
  • Volebné okrsky a volebné miestnosti PDF [356 KB]
  • Oznam o hlasovacom preukaze PDF [369 KB]
 
 
Kontaktná osoba:
  
Lauko Roman, JUDr. MBA
tel. č. 031/7892094, klapka 242
tel. č. 0951 152 829
e-mail: roman.lauko@sered.sk
Kancelária č. 29
 
 
Sídlo : Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10. Sereď
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe