AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 3 z 61»

Vyhotovenie novej vpuste a oprava verejnej kanalizácie na ul. Vážska

Dátum pridania: 03.04.2020
Kategória: opravy
Lokalita: ul. Vážska
Termín: Marec 2020
Vyhotovenie novej vpuste a oprava verejnej kanalizácie na ul. Vážska firmou Aquamont spol. s.r.o.. v sume 3 122,92  € s DPH.
 

Vyhotovenie novej vpuste a oprava verejnej kanalizácie na ul. Vážska

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond