AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 3 z 50»

Oprava miestnych komunikácií studenou asfaltovou zmesou

Dátum pridania: 31.10.2019
Kategória: opravy
Lokalita: Ulice mesta
Termín: október 2019
V jesenných mesiacoch prebiehajú svojpomocné opravy mesta komunikácií studenou asfaltovou zmesou. V októbri boli dokončené opravy na Vážska, Komenského, Jesenského, Podzámska.
 
#

Oprava miestnych komunikácií studenou asfaltovou zmesou

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond