AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 3 z 75»

Oprava a údržba fasády na objekte MsP

Dátum pridania: 16.11.2020
Kategória: Opravy
Lokalita: Jesenského ul. budova MSP
Termín: Október 2020
Na jeseň zrealizovala dirma Robert Šipka, Slnečná 1408, Sereď opravu fasády budovy mestskej polície v sume 10 299,11 Eur s DPH.
 

Oprava a údržba fasády na objekte MsP

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond