AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 3 z 25»

REKONŠTRUKCIA ZÁHONU NA TRNAVSKEJ UL.

Dátum pridania: 20.07.2018
Kategória: Zeleň
Lokalita: Trnavská ul.
Termín: Apríl - máj 2018
Na Trnavskej ul. mesto zrekonštruovalo a založilo trvalkový záhon vo výmere 90 m2. V rámci úprav boli realizované zmladzovacie rezy kríkov na hlavu, 2x postrek záhonu herbicídom, rotavátorovanie, vyčistenie záhonu a okopávanie.
Založenie záhonu a výsadbu trvaliek zabezpečila firma BEMAX s.r.o. v sume 1058,04 €.

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018