Oznámenie o voľnom pracovnom mieste, učiteľ základnej umeleckej školy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste, učiteľ základnej umeleckej školy
[2024-05-06]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe