Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023
[2024-02-28]

Prílohy

  • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 PDF [131 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď