Oznámenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante - verejná vyhláška - Denisa Lakatošová

Oznámenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante - verejná vyhláška - Denisa Lakatošová
[2024-05-14]
Zverejnené od: 2024-05-14
Zverejnené do: 2024-05-29

Prílohy

  • Oznámenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante - verejná vyhláška - Denisa Lakatošová PDF [52 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe