Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve
[2024-04-10]
Jarné obdobie sa pravidelne spája so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy či spaľovaním biologického odpadu alebo iných horľavých látok.
Prečo je zakázané vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov? Vypaľovanie ničí štruktúru pôdy, jej mikroorganizmy, v dôsledku čoho trávnatý porast redne, pôda sa obnažuje a odplavuje. Zahynie pritom množstvo užitočného hmyzu, drobného vtáctva a zveri. Nehovoriac o tom, že pozostatky suchej vegetácie predstavujú nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie hlavne v lesných porastoch.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante vyzýva občanov, aby sa vyhli vypaľovaniu trávnatých porastov, ktoré značne poškodzuje ekosystém, ohrozuje ľudské životy a zapríčiňuje nenahraditeľné škody. Dôsledným dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti dôjde k podstatnému zníženiu požiarovosti a k zvýšeniu ochrany životného prostredia.
V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.

Prílohy

  • Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve PDF [270 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe