AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 1 z 66»

Havarijná oprava strechy na objekte Legionárska – Naša domová správa

Dátum pridania: 29.06.2020
Kategória: Opravy
Lokalita: Legionárska ul.
Termín: Jún 2020
Havarijnú opravu strechy na objekte Legionárska – Naša domová správa zrealizovala firma Viliam Baloník PIKVIP v sume 7 509,59 s DPH.
 

Havarijná oprava strechy na objekte Legionárska – Naša domová správa

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond