AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 1 z 25»

Osvetlenie v zámockom parku - I. etapa

Dátum pridania: 27.07.2018
Kategória: rekonštrukcie
Lokalita: Zámocký park
Termín: jún - júl 2018

Rekonštrukcia a výmena osvetlenia a rozvodov v zámockom parku bola realizovaná v rámci prvej z troch plánovaných etáp v sume 16 337,82 € s DPH.

Osvetlenie v zámockom parku - I. etapa

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018