Informácie pre záujemcov o predajné miesto počas kultúrneho podujatia Seredský hodový jarmok

Informácie pre záujemcov o predajné miesto počas kultúrneho podujatia Seredský hodový jarmok
[2024-03-26]

Prílohy

  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj a o uzatvorenie Nájomnej zmluvy za trhové miesto, na kultúrnom podujatí „Seredský hodový jarmok“ PDF [361 KB]
  • Ponukové a výberové konanie na umiestnenie a prevádzkovanie kolotočov a zábavných atrakcií, počas Sereďského hodového jarmoku PDF [279 KB]
  • Cenník nájomného - trhové miesta PDF [198 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe