Zber triedených odpadov

Zloženie triedených odpadov

 
Triedený odpad je komunálny odpad vytriedený na jeho oddeliteľné recyklovateľné zložky (plast, papier, sklo, kovy, oleje a tuky, textil, elektroodpady a batérie, nebezpečné odpady, textil, drevo a na rodinných domoch aj rastlinný bioodpad), ktorý skončí v systéme triedeného zberu, špeciálnych nádobách alebo vreciach a následne sa po recyklácii alebo energetickom spracovaní využíva opäť ako výrobok, pohonná hmota alebo energia. 
Triedenie odpadov znižuje ekonomické a ekologické dopady odpadového hospodárstva na spoločnosť a je preto veľmi dôležité pre náš život a budúcnosť. 
Všetky triedené odpady môžu občania odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.
 

Systém zberu triedených odpadov z domácností

 
  KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
Vrecia RD (plast, kovové obaly) streda každý druhý týždeň Plast, kovové obaly Vyložením vriec pred svoj dom do 6 hodiny rannej.
Vrecia RD (papier) štvrtok každý druhý týždeň Papier Vyložením vriec pred svoj dom do 6 hodiny rannej.
Vrecia RD (sklo)
streda
(prvá v mesiaci)
každý mesiac  Sklo Vyložením vriec pred svoj dom do 6 hodiny rannej.
1100 l nádoby na papier BD streda každý týždeň Papier Vložením papiera alebo vriec s papierom do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na sklo BD po naplnení podľa potreby Sklo Vložením skla do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na plasty a kovové obaly BD streda každý týždeň Plast a kovové obaly Vložením plastu a kovových obalov alebo vriec s týmto odpadom do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na textil a obuv v uliciach mesta po naplnení podľa potreby Textil a obuv Vložením vriec s týmto odpadom do 1100 l nádob.
800 l nádoby na PET flaše s jedlým olejom v uliciach mesta po naplnení podľa potreby Jedlé oleje a tuky v PET flašiach Vložením uzavretej PET flaše s jedlým olejom a tukmi do 800 l nádob.
 
Najbližšie termíny zberu triedených odpadov na rodinných domoch :
  • 01.06.2022 (Streda) plast a 02.06.2022 (Štvrtok) papier
  • 15.06.2022 (Streda) plast a 16.06.2022 (Štvrtok) papier
  • 29.06.2022 (Streda) plast a 30.06.2022 (Štvrtok) papier
  • 13.07.2022 (Streda) plast a 14.07.2022 (Štvrtok) papier
  • 27.07.2022 (Streda) plast a 28.07.2022 (Štvrtok) papier
  • 10.08.2022 (Streda) plast a 11.08.2022 (Štvrtok) papier
  • 24.08.2022 (Streda) plast a 25.08.2022 (Štvrtok) papier
  • 07.09.2022 (Streda) plast a 08.09.2022 (Štvrtok) papier
  • 21.09.2022 (Streda) plast a 22.09.2022 (Štvrtok) papier
  • 05.10.2022 (Streda) plast a 06.10.2022 (Štvrtok) papier
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-02-17
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond