Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 20.05.2024 od 08:00 do 15:00

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 20.05.2024 od 08:00 do 15:00
[2024-05-15]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 20.05.2024 od 08:00 do 15:00 na ulici: Hviezdoslavova, Komenského

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe