AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 2 z 50»

Odstránenie havarijného stavu na dome smútku v Seredi.

Dátum pridania: 31.10.2019
Kategória: opravy
Lokalita: Dom smútku, Kasárenská ul.
Termín: 14.10.2019 - 27.10.2019
V októbri boli vykonané nevyhnutné opravy na dome smútku na mestskom cintoríne firmou Baumann Nitra s.r.o. v sume 9 639,19 € s DPH.
 

Odstránenie havarijného stavu na dome smútku v Seredi.

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond