AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 2 z 58»

Opravy komunikácií studenou asfaltovou zmesou - jar 2020

Dátum pridania: 24.03.2020
Kategória: Opravy
Lokalita: Celé mesto Sereď
Termín: február - marec 2020
Vo februári sa začalo s opravami malých poškodení komunikácií stiudenou asfaltovou zmesou zamestnancami mesta.
Zrealizované ulice: D. Štúra, Vonkajší rad, Hornočepeňská, Zberný dvor, Svätopluková
Plánované: Pažitná, Stromová, Poštová, Podzámska, Spádová, Komenského
 

Opravy komunikácií studenou asfaltovou zmesou - jar 2020

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond