AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 2 z 105»

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi

Dátum pridania: 18.10.2022
Kategória: Modernizácia
Lokalita: MŠ Dionýza Štúra
Termín: leto 2022
MŠ D. Štúra bola modernizovaná z dotácie Euurópskeho fondu regionálneho rozvoja. Budova bola zateplená, vymenili sa okná, bola inštalovaná rekuperácia, zrekonštruovaná vykurovacia sústava, zrekonštruované osvetlenie a bolo osadené úsporné LED. Na streche budovy bolo osadené fotovoltické riešenie, čím sa budova priblížila k energetickej sebestačnosti. Rekonštrukciu realizovala firma BAUMANN Nitra s.r.o., Lehota v sume 542 735,84 eur s DPH.
 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi

Ďalšie akcie a investície

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond