AKCIE A INVESTÍCIE

« stránka 2 z 56»

Bežné opravy MK v roku 2019

Dátum pridania: 13.12.2019
Kategória: Opravy
Lokalita: Celé mesto Sereď
Termín: rok 2019
V roku 2019 boli realizované opravy miestnych komunikácií firmou LUKYSTAV s.r.o. v sume 53 155,5 € s DPH.
 
Zoznam opráv:
oprava chodníka na  ulici D. Štúra pred vchodom 761
oprava chodníka na  ulici Šulekovská
oprava zámkovej dlažby na ul. Nám Slobody
oprava prepadu chodníka na ul. Legionárska
oprava prepadu chodníka na ul. Veterná
výtlky na uliciach: Školská, Pažitná, Podzámska, Spádová, Fándlyho, Komenského, Jesenského, Slnečná, Kasárenská, D.Štúra,
oprava poklesu vozovky na ulici Fándlyho 3x,
oprava zámkovej dlažby – Veka rybárske potreby,
havarijná oprava prepadu zámkovej dlažby na parkovisku pred OD Jednota,
Orange oprava zámkovej dlažby,
oprava odvodnenia cesty Pionierska,
oprava poklesu vozovky na ul. Kasarenská,
dobetónovanie obrubníkov  ul.Krásna.
lokálna oprava zámkovej dlažby pred OD Jednota,
oprava výtlkov na ul. Školská, D. Štúra, Stromová, Čepeňská,
oprava prepadu chodníka Vysoká,
oprava prepadu zámkovej dlažby M.R.Štefánika,
oprava prepadu komunikácie a chodníka na ul. Šulekovská (ZIPP),
oprava poklesu vpuste na ulici D. Štúra – parkovisko Kina NOVA,
realizácia prepadu uličnej vpuste na ul. Mlynárska,
vybudovanie spevnenej plochy na ul. D.Štúra,
oprava prepadu chodníka na ul. D.Štúra,
oprava prepadu vozovky na ul. A.Hlinku,
oprava chodníka vo vnútrobloku Garbiarska,
oprava prepadu vozovky na ul. Vážskej,
oprava prepadu vozovky na ul. Vojanskej 2x,
oprava výtlku na ulici Spádová,
zriadenie bezbarierového priechodu ul. Vinárska (Vrava),
oprava chodníka na ul. Spádová 1145,
osadenie obrubníkov na ul. Novomestská (nová spevnená plocha),
oprava prepadu vozovky na ul. A. Hlinku,
montáž cyklostojanov,
vybudovanie spevnenej plochy na ul. Garbiarskej,
vybudovanie spevnenej plochy na ul. Jesenského,  
vybudovanie spevnenej plochy na ul. A. hlinku,
vybudovanie spevnenej plochy na ul. Fándlyho,
oprava parkoviska na Čepeňskej ulici,
oprava prepadu na ul. Vinárska,
oprava prepadu vozovky na ul. Jesenského,
oprava prepadu vozovky na ul. Komenského,
zriadenie bezbarierového priechodu na ul. Cukrovarská križovatka ul. D.Štúra a ul. Vinárska.
 

Bežné opravy MK v roku 2019

Ďalšie akcie a investície

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond