Aktuálne športové podujatia

Nenachádzajú sa žiadne podujatia
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond