Aktuálne športové podujatia

4
2019
MÁJ
12:00
beh
Beh pre zdravie XXXVI. ročník
Zámocký park
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond