Aktuálne športové podujatia

3
2019
AUG
09:30
Motorizmus
Ovál 2019
Námestie slobody
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond