Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 20.05.2024 od 09:00 do 11:00

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 20.05.2024 od 09:00 do 11:00
[2024-05-15]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 20.05.2024 od 09:00 do 11:00 na ulici: M.R. Štefánika

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe