Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu
[2024-02-13]
Informácie pre voliča

Prílohy

  • ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu PDF [187 KB]
  • Informácie pre voliča PDF [213 KB]
  • Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových komisií PDF [563 KB]
  • Hlasovací preukaz pre Voľby do Európskeho parlamentu PDF [234 KB]
  • Oznam pre politické strany, politické hnutia a petičné výbory PDF [209 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď