Diskusia

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

Posledný príspevok 30-10-2020 11:46
Otázky týkajúce sa mesta Sereď ARCHÍV
Posledný príspevok
Rôzne ARCHÍV
Posledný príspevok 17-01-2011 14:44
Otázka pre poslancov a vedenie mesta ARCHÍV
Posledný príspevok 02-05-2011 19:06
Kultúra ARCHÍV
Posledný príspevok 09-03-2009 03:28
Podnikateľská činnosť, cestovný ruch a regionálny rozvoj ARCHÍV
Posledný príspevok 24-06-2008 15:06
Projekty, eurofondy ARCHÍV
Posledný príspevok 06-08-2010 14:14
Výstavba a doprava ARCHÍV
Posledný príspevok 07-05-2010 10:09
Školy a predškolské zariadenia ARCHÍV
Posledný príspevok 25-05-2010 09:03
Šport ARCHÍV
Posledný príspevok 19-05-2010 15:29
Verejný poriadok, prevencia a ochrana majetku ARCHÍV
Posledný príspevok 08-07-2008 06:39
Legislatíva-právo ARCHÍV
Posledný príspevok 11-06-2010 10:27
Sociálno-zdravotné problémy ARCHÍV
Posledný príspevok 20-09-2010 19:19
Životné prostredie ARCHÍV
Posledný príspevok 27-11-2010 22:34
Byty, nájmy ARCHÍV
Posledný príspevok 22-01-2010 15:33
Financie, dane, poplatky ARCHÍV
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe