Diskusia

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

Posledný príspevok 30-10-2020 11:46
Otázky týkajúce sa mesta Sereď ARCHÍV
Posledný príspevok
Rôzne ARCHÍV
Posledný príspevok 17-01-2011 14:44
Otázka pre poslancov a vedenie mesta ARCHÍV
Posledný príspevok 02-05-2011 19:06
Kultúra ARCHÍV
Posledný príspevok 09-03-2009 03:28
Podnikateľská činnosť, cestovný ruch a regionálny rozvoj ARCHÍV
Posledný príspevok 24-06-2008 15:06
Projekty, eurofondy ARCHÍV
Posledný príspevok 06-08-2010 14:14
Výstavba a doprava ARCHÍV
Posledný príspevok 07-05-2010 10:09
Školy a predškolské zariadenia ARCHÍV
Posledný príspevok 25-05-2010 09:03
Šport ARCHÍV
Posledný príspevok 19-05-2010 15:29
Verejný poriadok, prevencia a ochrana majetku ARCHÍV
Posledný príspevok 08-07-2008 06:39
Legislatíva-právo ARCHÍV
Posledný príspevok 11-06-2010 10:27
Sociálno-zdravotné problémy ARCHÍV
Posledný príspevok 20-09-2010 19:19
Životné prostredie ARCHÍV
Posledný príspevok 27-11-2010 22:34
Byty, nájmy ARCHÍV
Posledný príspevok 22-01-2010 15:33
Financie, dane, poplatky ARCHÍV
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond