Oddelenie životného prostredia

Vašková Kasáková Daniela, PaedDr. Bc.

vedúca oddelenia životného prostredia

Kancelária: 4A
Klapka: 249

Opátová Lucia, Bc.

miestny poplatok za komunálny odpad a zberný dvor mesta Sereď

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 4
Klapka: 279

0948 340 037
lucia.opatova@sered.sk

Vohláriková Zuzana, Bc.

referent odpadového hospodárstva

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 4
Klapka: 189

Navrátilová Katarína, Ing.

referent životného prostredia

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 4
Klapka: 188

Chmelár Libor

odborno-technický pracovník

Referát: zberný dvor
Klapka: nemá

Jana Paľovová

referent na zbernom dvore

Referát: zberný dvor

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-11-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond