Oddelenie životného prostredia

Vohláriková Zuzana, Bc.

vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 3
Klapka: 249

Navrátilová Katarína, Ing.

referent životného prostredia

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 3
Klapka: 188

Opátová Lucia, Bc.

referent odpadového hospodárstva

Referát: referát odpadového hospodárstva
Kancelária: 4
Klapka: 279

0948 340 037
lucia.opatova@sered.sk

Klottonová Miriam

správa detských ihrísk a športovísk, evidencia drobnej architektúry

Referát: referát životného prostredia
Kancelária: 4
Klapka: 189

Paľovová Jana

referent miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Referát: referát odpadového hospodárstva
Klapka: nemá

Chmelár Libor

odborno-technický pracovník

Referát: zberný dvor
Klapka: nemá

Vranková Ľubomíra

správa cintorína

Referát: správa cintorína

0951 797 937
031 789 63 80
cintorin@sered.sk

Plavocká Monika

správa cintorína

Referát: správa cintorína
Kancelária: cintorín

0951 797 937
031 789 63 80
cintorin@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe