Komisia školská, športová a bytová

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: PaedDr. Slávka Kramárová
ČLENOVIA: Ing. Norbert Kalinai, Pavol Kurbel, Róbert Stareček, PhDr. Michal Hanus, Ing. Mária Fačkovcová, Ing. Ondrej Kurbel, Božena Vydarená
TAJOMNÍČKA: Mgr. Jana Vadovičová
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-03-01
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond