Komisia školská, športová a bytová

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: Božena Vydarená
ČLENOVIA: PhDr. Michal Hanus, Pavol Kurbel, Róbert Stareček, PaedDr. Jaroslav Čomaj, Ing. Miroslav Marko, Ing. Stanislav Horváth, Ing. Jozef Šipoš, Mgr. Zuzana Lášticová, Ing. Norbert Kalinai 
TAJOMNÍČKA: Mgr. Jana Vadovičová
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018