Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky ZUŠ Jána fischera Kvetoňa v Seredi

Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky ZUŠ Jána fischera Kvetoňa v Seredi
[2024-04-04]
Mesto Sereď vyhlasuje výberové  konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. 1136/36, 926 01  Sereď s nástupom od 01. 07. 2024.

Prílohy

  • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZUŠ Jána fischera Kvetoňa v Seredi PDF [249 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe