Oddelenie údržby mesta

Rastislav Dubovecký, Ing.

vedúci údržby mesta

Kancelária: 31
Klapka: 255

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe