Hlasový záznam zo zasadnutí MsZ rok 2017

Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 29.11.2017 Dokument vo formáte wav. [156MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 09.11.2017 Dokument vo formáte wav. [375MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 18.10.2017 Dokument vo formáte wav. [182MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 05.09.2017 Dokument vo formáte wav. [275MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 26.07.2017 Dokument vo formáte wav. [9MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 22.06.2017 Dokument vo formáte wav. [337MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 10.04.2017 Dokument vo formáte wav. [118MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 09.02.2017 Dokument vo formáte wav. [293MB]

Hlasový záznam zo zasadnutí MsZ rok 2016

Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 10.11.2016 Dokument vo formáte wav. [286MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 17.10.2016 Dokument vo formáte wav. [35MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 08.09.2016 Dokument vo formáte wav. [29MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 14.06.2016 Dokument vo formáte wav. [23MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 26.05.2016 Dokument vo formáte wav. [1MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 28.04.2016 Dokument vo formáte wav. [35MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 17.03.2016 Dokument vo formáte wav. [4MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 18.02.2016 Dokument vo formáte wav. [22MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 10.12.2015 Dokument vo formáte wav. [15MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 12.11.2015 Dokument vo formáte wav. [27MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 27.10.2015 Dokument vo formáte wav. [2MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 17.09.2015 Dokument vo formáte wav. [21MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 27.07.2015 Dokument vo formáte wav. [13MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 25.06.2015 Dokument vo formáte wav. [36MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 25.05.2015 Dokument vo formáte wav. [16MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 12.05.2015 Dokument vo formáte wav. [3MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 23.04.2015 Dokument vo formáte wav. [34MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 12.02.2015 Dokument vo formáte wav. [37MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 11.12.2014 Dokument vo formáte wav. [6MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 09.12.2014 Dokument vo formáte wav. [22MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 11.11.2014 Dokument vo formáte wav. [18MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 27.10.2014 Dokument vo formáte wav. [7MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 09.09.2014 Dokument vo formáte wav. [19MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 06.08.2014 Dokument vo formáte wav. [1MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 17.06.2014 Dokument vo formáte wav. [22MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 15.04.2014 Dokument vo formáte wav. [31MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 07.04.2014 Dokument vo formáte wav. [2MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 18.02.2014 Dokument vo formáte wav. [25MB]

Hlasový záznam zo zasadnutí MsZ rok 2013

Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 10.12.2013 Dokument vo formáte wav. [17MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 12.11.2013 Dokument vo formáte wav. [38MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 19.09.2013 Dokument vo formáte wav. [36MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 23.07.2013 Dokument vo formáte wav. [16MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 11.06.2013 Dokument vo formáte wav. [46MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 21.05.2013 Dokument vo formáte wav. [9MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 16.04.2013 Dokument vo formáte wav. [44MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 26.02.2013 Dokument vo formáte wav. [49MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 29.01.2013 Dokument vo formáte wav. [13MB]

Hlasový záznam zo zasadnutí MsZ rok 2012

Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 11.12.2012 Dokument vo formáte wav. [42MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 06.11.2012 Dokument vo formáte wav. [55MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 11.09.2012 Dokument vo formáte wav. [45MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 12.06.2012 Dokument vo formáte wav. [35MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 19.04.2012 Dokument vo formáte wav. [39MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 29.03.2012 Dokument vo formáte wav. [17MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 14.02.2012 Dokument vo formáte wav. [48MB]

Hlasový záznam zo zasadnutí MsZ rok 2011

Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 11.01.2011 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 15.02.2011 Dokument vo formáte wav. [24MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 19.04.2011 Dokument vo formáte wav. [45MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 19.05.2011 Dokument vo formáte wav. [37MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 14.06.2011 Dokument vo formáte wav. [33MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 13.09.2011 Dokument vo formáte wav. [63MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 02.11.2011 Dokument vo formáte wav. [10MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 29.11.2011 Dokument vo formáte wav. [92MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 15.12.2011 Dokument vo formáte wav. [18MB]

Hlasový záznam zo zasadnutí MsZ rok 2010

Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 10.02.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 23.02.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 19.03.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 20.04.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 12.05.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 15.06.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 28.07.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 07.09.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 09.11.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 08.12.2010 Dokument vo formáte wav. [26MB]

Hlasový záznam zo zasadnutí MsZ rok 2009

Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 20.01.2009 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 24.02.2009 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 21.04.2009 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 02.06.2009 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 25.08.2009 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 27.10.2009 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 02.11.2009 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 15.12.2009 Dokument vo formáte wav. [26MB]

Hlasový záznam zo zasadnutí MsZ rok 2008

Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 29.01.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 12.02.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 19.02.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 15.04.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 27.05.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 27.05.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva z dní 17.06.2008 a 26.06.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 07.07.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva z dní 02.09.2008 a 9.9.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 07.10.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 28.10.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 08.12.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]
Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupitežstva zo dňa 09.12.2008 Dokument vo formáte wav. [26MB]