Strategické dokumenty

Viacročný rozpočet mesta Sereď 2018 - 2020

Schválená 2. zmena viacročného programového rozpočtu 2018-2020 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Schválená 2. zmena viacročného programového rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Schválená 2. zmena viacročného programového rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 Dokument vo formáte pdf [1MB]
Schválená 1. zmena viacročného programového rozpočtu 2018-2020 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Schválená 1. zmena viacročného programového rozpočtu 2018-2020 - príloha 1 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Schválená 1. zmena viacročného programového rozpočtu 2018-2020 - príloha 2 Dokument vo formáte pdf [1MB]
Schváleny programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2018 - 2020 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Schváleny programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2018 - 2020 - príloha 1 - podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov Dokument vo formáte pdf [2MB]
Schváleny programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2018 - 2020 - príloha 2 - schválené výdavky podľa programov a ekonomickej klasifikácie Dokument vo formáte pdf [1MB]

Viacročný rozpočet mesta Sereď - história

Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2017 - 2019 Dokument vo formáte zip [36MB]
Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2016 - 2018 Dokument vo formáte zip [30MB]
Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2015 - 2017 Dokument vo formáte zip [27MB]
Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2014 - 2016 Dokument vo formáte zip [32MB]
Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2013 - 2015 Dokument vo formáte zip [21MB]
Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2012 - 2014 Dokument vo formáte zip [17MB]
Viacročný programový rozpočet mesta Sereď na roky 2011 - 2013 Dokument vo formáte zip [2MB]

Záverečné účty mesta Sereď

Záverečný účet mesta Sereď za rok 2016 Dokument vo formáte zip [16MB]
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2015 Dokument vo formáte zip [4MB]
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2014 Dokument vo formáte zip [3MB]
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2013 Dokument vo formáte zip [4MB]
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2012 Dokument vo formáte zip [4MB]
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2011 Dokument vo formáte zip [6MB]
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2010 Dokument vo formáte zip [5MB]

Miestny územný systém ekologickej stability mesta Sereď

Miestny územný systém ekologickej stability mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [12MB]
Súčasná krajinná štruktúra 1/A Dokument vo formáte pdf [3MB]
Súčasná krajinná štruktúra 1/B Dokument vo formáte pdf [3MB]
Návrhy múses 3/A Dokument vo formáte pdf [2MB]
Návrhy múses 3/B Dokument vo formáte pdf [2MB]
Regulatívy ÚPD 2/A Dokument vo formáte pdf [3MB]
Regulatívy ÚPD 2/B Dokument vo formáte pdf [2MB]

Dokument starostlivosti o dreviny mesta Sereď

Dokument starostlivosti o dreviny mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [3MB]
Plochy zelene Dokument vo formáte pdf [2MB]
Stromy Dokument vo formáte pdf [13MB]
Kry Dokument vo formáte pdf [6MB]
Výkresy Dokument vo formáte zip [15MB]

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva obce "KOMPLEX", záujmové združenie obcí na roky 2011 – 2015 Dokument vo formáte pdf [672KB]

Koncepcia rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike

Koncepcia rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike Dokument vo formáte pdf [573KB]
Možnosti získania geotermálnych vôd v oblasti mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [639KB]
Výsledky ekonomickej analýzy Dokument vo formáte xls [84KB]

Program rozvoja bývania v meste Sereď

Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2014 - 2018 Dokument vo formáte pdf [2MB]

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení

Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď do roku 2018 Dokument vo formáte pdf [571KB]
Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď do roku 2013 Dokument vo formáte pdf [190KB]
Tabuľky - Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď do roku 2013 Dokument vo formáte xls [87KB]

Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď

Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2018 Dokument vo formáte pdf [582KB]

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2018 Dokument vo formáte pdf [355KB]

Hospodársky a sociálny rozvoj mesta

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2015 - 2024 - príloha č. 1 Dokument vo formáte pdf [351KB]
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2015 - 2024 Dokument vo formáte pdf [4MB]
Uznesenie 32/2015 k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dokument vo formáte pdf [155KB]
Komunitný plán sociálnych služieb 2014-2018 Dokument vo formáte pdf [799KB]
Komunitný plán sociálnych služieb 2009-2013 Dokument vo formáte pdf [144KB]
Koncepcia siciálnej politiky mesta Sereď na roky 2008 - 2013 Dokument vo formáte pdf [141KB]
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2004-2013 Dokument vo formáte pdf [304KB]
Tabuľky k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju mesta Dokument vo formáte pdf [153KB]
Dodatok k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dokument vo formáte pdf [27KB]
Uznesenie 5/2013 k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dokument vo formáte pdf [107KB]
Uznesenie 42/2013 k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dokument vo formáte pdf [91KB]