Diskusia

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

Posledný príspevok 02-05-2011 19:06
Kultúra ARCHÍV
20.01.2011 18:38 - (Ne)šťastný začiatok nového roka! [smilan]
Opäť máme za sebou honosné a okázalé oslavy začiatku nového roka. Opäť sa veľké svetové metropoly, ale aj malé mestá a mestečká vzájomne pred sebou predháňali v tom, kto bude mať veľkolepejší a krajší ohňostroj. Pre ničotnú parádu tak opäť, vo veľkom celosvetovom meradle, približne za 10 až 20 minút márnotratne vyfučali do vzduchu doslova miliardy. A za ten čas, za tých 10 až 20 minút možno niekde na svete zomrelo od hladu 100, alebo 200 ľudí. Dá sa takéto niečo považovať za normálne a prirodzené? Viac sa dozviete na: kusvetlu.blog.cz/1101/ne-stastny-zaciatok-noveho-roka
23.12.2010 19:27 - O Vianociach inak. Pravdivo, prísne a spravodlivo! [smilan]
Čo pekného povedať o Vianociach, ktoré sa stali oslavou konzumu a spotreby? Ktoré sa stali sviatkami horúčkovitého nakupovania a vysokých ziskov, sviatkami plného brucha a od rána do večera pustenej televízie? Ktoré sa stali sviatkami rodinných, či iných stretnutí, žiaľ väčšinou plných plytkých rozhovorov o malichernostiach? Toto je tá horšia alternatíva, alternatíva iba čisto materialistickým spôsobom strávených sviatkov, svedčiaca o tom, že stredobodom všetkého vesmírneho diania sa pre nás stalo len to hmotné, uchopiteľné a viditeľné. Viac sa dozviete na: kusvetlu.blog.cz/1012/o-vianociach-inak-pravdivo-prisne-a-spravodlivo
16.12.2010 16:50 - Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve [smilan]
Po rokoch komunistického režimu k nám zavítala sloboda. Veľké problémy v rôznych oblastiach spoločenského života však spôsobuje pokrivené chápanie tohto pojmu, ktorý si mnohí zamenili za svojvoľnosť. Za možnosť robiť si čo chcem. Viac sa dozviete na: kusvetlu.blog.cz/1012/kriza-ucty-k-autorite-v-sucasnom-skolstve
05.12.2010 18:16 - Čo je dobro a čo zlo. Ale naozaj objektívne! [smilan]
Existujú milióny subjektívnych pohľadov na to, čo je dobré a čo zlé. Cesta k poznaniu však nevedie cez subjektívne názory ľudí! Tadiaľto vedie cesta k chaosu a zmätku! Viac sa dozviete na: kusvetlu.blog.cz/1012/co-je-dobro-a-co-zlo-ale-naozaj-objektivne
24.10.2010 19:34 - Ako nájsť čistú Pravdu? [smilan]
Čistá Pravda! Toto slovné spojenie hovorí o jednom najzákladnejších atribútov, prostredníctvom ktorého sa je možné dopracovať k čistej Pravde. Je ním čistota! Naša vnútorná čistota! Čistota myšlienok a citov! Jedine prostredníctvom nej možno totiž vytvoriť rovnorodý most smerom k čistej Pravde! Ide tu o jednoduchú Zákonitosť, spočívajúcu v princípe, že iba rovnaké je pritiahnuté k rovnakému. Viac sa dozviete na: kusvetlu.blog.cz/1010/ako-najst-cistu-pravdu
29.09.2010 14:23 - Možnosti športovania [Steve18]
Máte záujem o športovanie? V športovej hale v Galante si môžete v zimnom období zahrať bedminton alebo futbal. Pre rezerváciu volajte 0910 936 903.
26.09.2010 19:27 - Téma – nahota! Odpovede na otázky [smilan]
Prvá otázka: Proč nás Stvořitel chtěl nahé, když je to podle něj prý tak hrozně nemorální? Viac sa dozviete na: supa.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=242573&bk=75071
31.08.2010 16:30 - Čo si musíme neodkladne uvedomiť? [smilan]
Za posledné mesiace sa nielen v Európe, ale aj iných kontinentoch sveta udialo tak mnoho neočakávaných prírodných katastrof so zničujúcimi následkami, že zaskočili väčšinu ľudskej populácie. Spoločenská atmosféra je napätá. Lejaky sprevádzané prudkými nárazmi vetra a na druhej strane rozsiahle požiare pripravili milióny ľudí o základné istoty. Najhrozivejšia je pritom skutočnosť, že sa podobné katastrofy môžu vrátiť nielen v blízkej dobe, ale i kedykoľvek v budúcnosti a môžu pokračovať vo svojom pustošení aj na územiach, kde dosiaľ po stáročia vládol pokojný život. Potvrdzujú to vedecké výskumy, nakoľko dochádza k nadmernému globálnemu otepľovaniu Zeme, a práve tento hrozivý klimatický jav sa bude význame spolupodieľať na prudkých výkyvoch počasia. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Vystrahy/Co-si-musime-neodkladne-uvedomit
20.08.2010 17:03 - Kult nahoty a ľudská civilizácia! [smilan]
Náš svet vo všeobecnosti, a v teplých letných dňoch zvlášť, úplne podlieha kultu nahoty! Telesné odhaľovanie rôzneho stupňa možno vidieť všade, kde sa len pozrieme: na uliciach, na kúpaliskách, v spoločnosti, ale aj vo filmoch, v časopisoch, na internete a tak ďalej a tak ďalej. Ženy prekračujú v tomto smere takmer všetky hranice, ale ani muži nie sú výnimkou. Morálne bahno a špina, ktoré sa medzi ľuďmi šíria sú nepredstaviteľné! Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Zena-aka-je-a-aka-ma-byt/Kult-nahoty-a-udska-civilizacia
29.07.2010 18:08 - Ako môže človek spoznať Stvoriteľa? [smilan]
To, čo tento svet potrebuje ako soľ je poznanie skutočnej Vôle Božej! Čisté, vecné jasné a nenáboženské poznanie Vôle Najvyššieho a to bez nejakých bočných, zištných úmyslov, bez snahy vťahovať ľudí na základe tohto poznania do rôznych duchovných, alebo náboženských organizácií. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/_/Ako-mze-clovek-spoznat-Stvoritea
15.07.2010 14:17 - Drsná pravda o odhaľovaní ľudského tela [smilan]
Opäť prišlo leto a s ním dusné dni. Opäť, akoby na povel, padajú milióny ľudí na kolená pred slizko chlipnou modlou telesnej zmyselnosti, ochotne odhaľujúc svoje telá. Odborne, premyslene a podľa najnovšej módy obnažené ľudské mäso provokuje všade, kde sa len pozrieme. Obnažovanie sa stalo neprehliadnuteľnou realitou dnešných dní. Kult nahoty opäť naplno zavládol svetu! Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Odkryvanie-skutocnych-suvislosti/Drsna-pravda-o-odhaovani-udskeho-tela
24.06.2010 20:01 - Záplavy! Kto je vinný? [smilan]
Slovensko, ale aj celú Európu zasiahli povodne! Hovorí sa nie o storočnej, ale o tisícročnej vode. Materiálne škody sú obrovské. Vo svojom zúfalstve, bezmocnosti, hneve a niekedy až agresivite cítia ľudia, postihnutí povodňami, potrebu nájsť nejakého vinníka, na ktorom by ventilovali svoje vnútorné napätie. A tak sa týmto vinníkom stal výbuch sopky na Islande, či globálne otepľovanie, sú ním nedostatočné protipovodňové opatrenia štátu, neschopnosť obecných samospráv a vlády a tak ďalej a tak ďalej. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Sucasna-spolocnost/Zaplavy-Kto-je-vinny
14.06.2010 11:56 - V čom je skrytá nemožnosť zmeny k lepšiemu? [smilan]
Padol Egypt, padlo staroveké Grécko, padol Rím, padla Hitlerova tisícročná ríša, padol komunizmus, ktorý tu mal byť na večné časy a zákonite musí padnúť aj súčasný systém, pretože tak, ako vo všetkých predchádzajúcich prípadoch, aj v ňom už celková morálna prehnitosť vo všetkých oblastiach života spoločnosti dosahuje svojho vrcholu. Dosahuje vrcholného bodu zlomu, za ktorým tak, ako tomu bolo vždy doposiaľ, nasleduje už iba strmhlavý pád nadol. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Sucasna-spolocnost/V-com-je-skryta-nemoznost-zmeny-k-lepsiemu
11.06.2010 16:42 - reprezentácia mesta [Tanja]
Zatiaľ som si nikdy nevšimla, že by sa v seredských novinkách, alebo na stránkach mesta Sereď písalo o úspechoch, ktoré už niekoľko rokov dosahuje tanečná skupina LY DANCE UNITED pôsobiaca v ZUŠ Sereď, takže touto cestou chcem dať na vedomie to, že 5.6. 2010 dosiahla táto tanečná skupina krásne úspechy na súťaži v Skalici. Celkom získali 4 prvé miesta, 1 druhé miesto, 1 cenu za najlepší kostým a hlavnú cenu spomedzi všetkých zúčastnených skupín a to cenu primátora mesta Skalica. Touto cestou, ako jedna z mamičiek ktoré boli osobne podporiť svoju ratolesť v Skalici, ďakujem všetkým tanečníkom a trénerke za skvelý zážitok a za vydarenú akciu, ktorá nemala doposiaľ, čo sa týka organizácie, obdoby. Sereď sa má čo učiť! Držím palce a som pyšná na to, že tak perfektne reprezentujete Sereď.
31.05.2010 17:57 - Prečo došlo k záplavám? [smilan]
Pri jednej rozhlasovej diskusii o problematike počasia a extrémnych klimatických javov položili istému meteorológovi otázku, či príde raz čas, kedy budú môcť ľudia ovládať počasie. Odpoveď bola až príliš jednoznačná: Nepríde nikdy! Onen meteorológ to zdôvodnil tým, že celkový ráz počasia na našej planéte ovplyvňuje hlavne Slnko. No a všetka energia, ktorú dokážu ľudia svojim úsilím vytvoriť je v porovnaní s energiou Slnka doslova zanedbateľnou. Z toho vyplýva, že aj napriek tej najmodernejšej technike a tomu najväčšiemu vedeckému pokroku budú na našej zemeguli vždy reálne existovať sily, ktoré ľudstvo presahujú a ktoré zostanú ľudstvom neovládateľné. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Vystrahy/Preco-doslo-k-zaplavam
17.05.2010 19:25 - Zničenie pyšnej ľudskej sebadôvery! [smilan]
Čomu verí súčasný človek? Hlavne sebe samému, svojim schopnostiam, možnostiam a svojmu rozumu. Je doslova pyšný na to, čo dosiahol vo vede, v technike, v medecíne, vo vzdelaní a v mnohých iných odboroch ľudskej činnosti. Človek jednoducho uveril sám sebe a v seba samého. Sám zo seba si urobil akýsi kult osobnosti a svoje vlastné, ľudské názory považuje za jediné kritérium všetkých vecí. Poznanie Stvoriteľa a jeho Vôle nemá pre neho v reálnom a praktickom živote absolútne nijaký význam. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Sucasna-spolocnost/Znicenie-pysnej-udskej-sebadvery
29.04.2010 18:44 - Cit – základný kameň našej osobnosti! [smilan]
O prvotnosti ľudskej citovej schopnosti svedčí fakt, že skôr, ako sa v nás sformuje nejaká konkrétna a intenzívna myšlienka, vždy jej predchádza práve cit. Vezmime si napríklad lásku na prvý pohľad. Ide o okamžitý, mocný citový impulz, ktorý vznikne vo chvíli, keď uvidíme dotyčnú osobu. Až neskôr sa toto mocné prvotné cítenie začne postupne formovať v konkrétne myšlienky, zaoberajúce sa objektom našej lásky. Podobným spôsobom to prebieha i vo všetkých ostatných, každodenných situáciách, ktoré nám život prináša a ktoré sa nás niečím osobne bezprostredne dotýkajú. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Odkryvanie-skutocnych-suvislosti/Cit-zakladny-kamen-nasej-osobnosti
15.04.2010 10:19 - Pravá podstata zmiernej obety Krista! [smilan]
Je načase, aby sme sa v tejto vážnej veci už raz pokúsili uvažovať jasne a neovplyvnene! Ak hovoríme o potrebe zmiernej obety znamená to, že pred ňou muselo dôjsť k nejakému veľkému nedorozumeniu, rozporu, alebo odklonu. Celkom konkrétne k odklonu ľudí od Stvoriteľa a od jeho Vôle! Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Jezis-Kristus/Prava-podstata-zmiernej-obety-Krista
18.03.2010 19:48 - Koncentráky made in kapitalizmus! [smilan]
V kapitalistických koncentračných táboroch Asus, Tesco, Shimano, Kes, Plus, LG-Philips, McDonalds a iných sú pracujúci kontrolovaní súkromnými fašistickými službami, ktoré dávajú pozor, aby nehovorili, nechodili na záchod, usmievali sa a plnili rekordmanskú pracovnú normu, za ktorú často nedostanú ani minimálnu mzdu, keď trebárs dobrovoľne odmietnu zostať v práci štyri hodiny na viac. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Sucasna-spolocnost/Odvratena-tvar-kapitalizmu
25.02.2010 17:49 - Neuveriteľná správa o existencii prírodných bytostí! [smilan]
Kto vlastne sú a kde sa skrývajú spomínané prírodné bytosti? Naozaj existujú, alebo je to všetko iba výmysel? Ak sa pozrieme do minulosti, môžeme o nich nájsť zmienky v textoch starých Grékov, Rimanov, Slovanov a Germánov. Nájdeme o nich zmienky i v starých slovenských bájach, rozprávkach a povestiach. V týchto dávnych dobách žili totiž ľudia v omnoho užšom spojení s prírodou a preto mohli tieto bytosti vidieť, vnímať a komunikovať s nimi. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Odkryvanie-skutocnych-suvislosti/Neuveritena-sprava-o-existencii-prirodnych-bytosti
11.02.2010 16:49 - Zločin prenájmu! [smilan]
Kto má odvahu, môže si hneď na začiatku urobiť krátky, ale drsne pravdivý test kvality vlastnej osobnosti. Predstavte si teda, že ste majiteľom viacerých bytov, alebo nehnuteľností na lukratívnom mieste. S akým vnútorným postojom by ste ich prenajímali? Za A: S úmyslom čo najviac zarobiť? Za B: S úmyslom byť za primeranú protihodnotu nápomocný tým, ktorí nehnuteľnosť nevlastnia, alebo nemajú hotovosť na vlastný byt? Ak ste odpovedali A, ste v postate zlodej! Ak ste odpovedali B, ste čestný človek. Viac sa dozviete na: milans.blog.pravda.sk/detail-zlocin-prenajmu-.html?a=48c9875eb38d2441c986929edc687648
24.01.2010 19:42 - Poznáme príčiny tragédie na Haiti! [smilan]
Tragickým následkom zemetrasenia na Haiti sa mohlo predísť, keby ľudstvo poznalo skutočné, hlboké, vnútorné, duchovné príčiny katastrof podobného druhu. Tie príčiny sú dvojakého druhu. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Odkryvanie-skutocnych-suvislosti/Pozname-priciny-tragedie-na-Haiti
+ zobraziť odpovede (1)
24.01.2010 20:49 - RE: Poznáme príčiny tragédie na Haiti! [sladkym]
keď poznáte príčíny, tak prečo ste nezasiahli? alebo tam sú neveriaci? ak by boh existoval, tak by sa nevyvršil na deťoch :-( čo tu tárate za sprostosti
10.01.2010 19:33 - Polemika o nepoškvrnenom počatí Krista 2 [smilan]
Vo vianočnom čase dostali vo vysielaní slovenského rozhlasu priestor mnohí predstavitelia rôznych cirkví a vierovyznaní. Jednému z nich položila poslucháčka otázku, ako by vysvetlil účinkovanie Ducha pri Ježišovom nepoškvrnenom počatí. Dotyčný povedal, že k vyčerpávajúcej odpovedi by bol potrebný obsiahly a komplikovaný teologický výklad, na ktorý niet v relácii času. Stručným a jednoduchým spôsobom to vraj nie je možné vysvetliť a z tohto dôvodu sa poslucháčka odpovede nedočkala. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Jezis-Kristus/Polemika-o-neposkvrnenom-pocati-Krista-2
20.12.2009 12:55 - Nepoškvrnené počatie Ježiša Krista [smilan]
Ľudia na zemi nikdy nežili a doposiaľ nežijú podľa Zákonov stvorenia, čiže podľa Božej vôle. Nesnažia sa poznávať a nepoznajú ich dokonalé pôsobenie a preto je všetko ľudské dielo kusé a nedokonalé, vykazujúce mnohé chyby a nedostatky. Táto neznalosť je hlavnou príčinou všetkej biedy, utrpenia a zla na zemi. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/Jezis-Kristus/Neposkvrnene-pocatie-Jezisa-Krista
10.12.2009 17:17 - Veľký zlom v mojom osobnom živote [smilan]
Prečítajme si krátku osobnú výpoveď človeka, v ktorej sa hovorí o tom, aké prežitie a aká skúsenosť mala pre neho, v jeho osobnom živote, ten najväčší význam. Možno tieto slová pomôžu aj nám ostatným: Viac sa dozviete na: milans.blog.pravda.sk/detail-velky-zlom-v-mojom-osobnom-zivote.html?a=9228998405f9f52bca4eb3c56bed54c6
03.12.2009 08:31 - Vianočné trhy [janav]
Ani si neviete predstaviť, aké sklamanie nastalo v našich učiteľských radoch, keď sme sa dozvedeli, že vianočné trhy nebudú! Od septembra s našimi deťmi, ktoré sú predsa len trochú iné ako bežné deti, sme vyrábali nádherné výrobky, pričom sa oni, ale aj my učitelia tešili, ako ich predáme a nakúpime našim žiakom vianočné darčeky. Veľká škoda! Naozaj nevieme, čo máme teraz s našimi naozaj krásnymi výrobkami robiť. Myslím si, že keďže už by to bol 4. ročník vianočných trhov, tak ste mohli dať aspoň trochu skôr vedieť, že tento rok sa trhy konať nebudú, aby sme zbytočne nič nevyrábali. A takisto si myslím, že sme bohužiaľ prišli o veľmi príjemnú predvianočnú atmosféru, kde sa ľudia stretli bez alkoholu - ako je bežné na sereďskom jarmoku, a priateľsky sa porozprávali a školy si možno trošku aj prilepšili. Naozaj veľká škoda a strata pre naše mesto. Ďakujeme.
+ zobraziť odpovede (4)
09.12.2009 15:46 - RE: Vianočné trhy [Martinakova]
Práve tento týždeň sme s priateľmi konštatovali, že seredské vianočné trhy je veľmi trapná udalosť s dvoma stánkami a jediné čo má úroveň sú školské stánky. Veľmi rada som si u každej školy kúpila nejaké deťmi vyrobené ozdôbky. Naši mestskí páni keď nevedia organizovať seriozne vianočné trhy tak mohli to postaviť na tom čo išlo a spraviť školské vianočné trhy. Postaviť to iba na tom, nemuselo to byť nevyhnutne komerčne opičenie tak ako v ostatných mestách. A ešte jedna vec je pekná, ktorá je jedinečná a zaslúži si pochvalu sú vyzdobené stromy, ktoré zase len vyzdobili školy. Naše deti za podpory pár obetavých učiteľov. A zas sa zmarilo aj to dobré.
10.12.2009 09:45 - RE: RE: Vianočné trhy [zástupca]
Pekný deň pani Martináková , nebolo by lepšie prísť na vedenie mesta spýtať sa dôvody prečo nie a čo urobíme preto aby to bolo áno ? Ak školské vianočné trhy ,tak aj v spolupráci ostatných škôl. Vianočné trhy pre mesto neznamenajú žiadnu komerciu , skôr naopak.
14.12.2009 13:29 - RE: RE: RE: Vianočné trhy [Zilecka Jarmila]
Zaujala ma diskusia okolo vianočných trhov, aj odpoveď pána zástupcu, preto sa pýtam na dôvody, prečo sa tento rok vianočné trhy nekonajú. Pridávam sa na stranu ich kladnej obhajoby. Okrem už spomenutého predaja výrobkov žiakov škôl, ktoré mimochodom školy prezentujú, chcem ešte vyzdvihnúť aj sprievodný kultúrny program, pri sledovaní ktorého, tešiac sa z vystúpení dietok a vnúčat, pocítili čaro Vianočnej atmosféry aj osoby, pre ktoré tieto sviatky vďaka finančnej situácii nie sú až takou komerciou.... Som presvedčená o tom, že kto ich po minulé roky navšívil, odchádzal s príjemným pocitom tak, ako ja...
14.12.2009 14:12 - RE: RE: RE: RE: Vianočné trhy [Zilecka Jarmila]
Ešte na túto tému /pre lepšie pochopeniu situácie z pohľadu sereďských škôl/ odporúčam prečítať super príspevok riaditeľa ZŠ J. Fándlyho PaedDr. Jaroslava Čomaja na [odkaz] .
22.11.2009 18:10 - Duchovní stav Země k 11. 11. 2009 [smilan]
Velký, nesmírně velký předpoklad inspirativních a tvůrčích schopností ducha dřímá v nitru každého z lidí. Doposud ještě nebyla lidmi zcela poznána, a zejména využita ona veliká duchovní síla, která je přitom neoddělitelnou součástí každého z nás. Netušená je schopnost citu, jenž umožňuje spojování se s úrovněmi Světla ve Stvoření, s těmi úrovněmi, které jsou, kroužíce vysoko ve výškách díla Stvoření, nesmírně vzdálenými od zdejšího světa hrubohmotnosti. Více se dozvíte na: ao-institut.cz/aktualni/stavzeme_cs-2009.html#11-11-2009
01.11.2009 13:40 - Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho [smilan]
Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/_/Katastrofalny-stav-spolocnosti-a-hadanie-vychodisk-z-neho
21.10.2009 20:15 - RE:ako dalej forum [jan novy]
Pan zastupca, v odpovedi p.Sladkemu to hadam nemyslite vazne. Nechcite povedat, ze skoro mrtve forum je v dosledku, ze vsetci zacali pisat maily vedeniu mesta a poslancom .Skor ich to prestalo bavit, ked donekonecna ako diskutujci viedli bezvysledne "diskusie"(cest vynimkam) bez odpovedi, najmä bez a odpovedi primatora... A vyzera to tak, aj s celou strankou mesta, zaspali ste dobu....Ved v Seredi ma jednoznacne prim "seredonline.sk". Tak to priznajte.
+ zobraziť odpovede (1)
22.10.2009 08:49 - RE: pán Nový [zástupca]
Pekný deň pán Nový, ďakujem za Váš príspevok do DF aj keď sa "asi" osobne nepoznáme a nepoznajú Vás ani ľudia s môjho okolia. Pravdepodobne je vaše meno len fiktívne. Prakticky pred dvoma rokmi dňa 12.11.2007 som Vám ponúkal spoluprácu a vy ste sa neozval. Pozrite si obsah svojej mailovej schránky " markus789@post.sk a zistíte žeje to pravda.Ja som p. Sladkému neodpísal ,že všetci mailujú na vedenie. Písal som ,že tí ktorí majú záujem veci riešiť a to aj redaktori nezávislých súkromných novín z Vášho príspevku. Do diskusného fóra mesta som sa snažil zapájať a reagovať. Ak ste očakával viac reakcie primátora v DF, môžem potvrdiť že naozaj nie je naklonený tejto forme komunikácie. Aj naďalej Vám ponúkam svoju ruku na spoluprácu - nájdime si čas na stretnutie. Súhlasíte?
20.10.2009 11:10 - forum kam kráčaš [sladkym]
ešte šťastie že je tu smilan, lebo na toto forum by už nik neprispieval. bolo by dobré sa zamyslieť nad zatraktívnením forumu na stránke sered.sk
+ zobraziť odpovede (1)
20.10.2009 17:06 - RE: p. Sladký [zástupca]
Možno je to aj tým ,že občania majú možnosť osloviť so svojím problémom priamo kompetentných do mailovej pošty na ľavej strane webovej stránky čo aj využívajú.. A anonymov to už prestalo baviť , lebo vytvárať fiktívne mailové schránky chce tiež čas.
18.10.2009 18:52 - Ľudské strhávanie pojmu svätý [smilan]
Prečo sa pápežovi hovorí ,,svätý otec“? Prečo nie duchovný, alebo cirkevný, ale rovno svätý? Veď počas života nemôže byť nikto svätý, alebo áno? Kým človek žije, môže sa dopustiť ešte rôznych činov a až po jeho smrti možno určiť, či ho vyhlásiť za svätého, alebo nie? Viac sa dozviete na: cestanahor.mujblog.centrum.cz/clanky/Ludske-strhavanie-pojmu-svaty-59502.aspx
11.10.2009 13:30 - Nahota – vzostup a pád! [smilan]
Miera studu a telesnej hanblivosti je mierou výšky skutočnej, vnútornej hodnoty človeka. Čím ušľachtilejší je vnútorný život jednotlivca, tým intenzívnejšie je ním pociťovaná potreba adekvátneho zahalenia vlastného tela. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/clanky/Nahota-vzostup-a-pad
28.09.2009 11:09 - JAZZ MJČ [smiesko]
vdaka za seriozny jazzovy vecer...funny fellows by si to mohli zopakovat este pocas dalsieho muzkoveho kulturneho leta...
24.09.2009 10:40 - obnova [ferovic]
Navštívil som kultúrny dom v Sládkovičove nie je to tak daleko, tam sa pani riaditelka velmi musela snažit, ked dokazala to ich zariadenia dostat tam kde je teraz. A čo v Seredi, obnova žiadna, vybavenie ako vidno dosluhuje, vy nebudete písať projekty?
20.09.2009 15:20 - Kam kráčíš planeta Země? [smilan]
Blížící se období, které je před námi, bude pro celé lidstvo těžké, nesmírně těžké, a lidstvo bude po určitou dobu balancovat těsně nad hranicí vlastního samozničení zde na Zemi. To je možné napsat již dnes 9.9.2009, neboť v duchovním stavu Země k dnešnímu dni platí, že lidí znovuzrozených v duchu je na Zemi o mnoho méně, než by správně mělo být, aby se mohlo nyní napsat, že Země sice projde těžkými otřesy ze strany úderů přírody a také vesmíru, ale zůstane zachována. To dnes není možné s jistotou napsat. Nemá žádný smysl to nijak zakrývat líbivými slovy, která by slibovala všem lidem lživé výhledy na bezstarostnou budoucnost. Více se dozvíte na: ao-institut.cz/aktualni/stavzeme_cs-2009.html#9-9-2009
10.09.2009 19:55 - Je na nahota nemravná? [smilan]
Nestvoril nás Boh nahých? Čo je na tom nemravné? Veď telo je predsa Boží dar a ľudia by sa mali tešiť aj zo sexuality a nie si vytvárať bloky a la "čo sa môže a čo nie". Kto určuje hranice mravnosti? Nie sú to snáď len naše ľudské obmedzenia a predstavy? Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/clanky/Je-na-nahota-nemravna
23.08.2009 14:46 - Obvinenie z degradácie národa! [smilan]
Pri ceste autobusom čítali moji spolucestujúci denník Nový Čas /jeho obdobou v Čechách je Blesk/. V súvislosti s nedávnym, veľkým banským nešťastím v Novákoch, pri ktorom zahynulo 20 ľudí, sa na jeho titulnej strane nachádzala fotografia matky a dieťaťa s veľkým nápisom: Riško, syn mŕtveho baníka. Na tom by samozrejme nemuselo byť nič zlého, avšak vyslovene poburujúce bolo, keď čítajúci obrátili noviny a na ich zadnej strane bola tradične, ako je to už „dobrým“ zvykom, jedna zo zvyčajných, šteklivých nahotiniek. Takisto i vo vnútri novín niekoľko podobných obrázkov s tomu primeranými textami. Viac sa dozviete na: cestanahor.mujblog.centrum.cz/clanky/Obvinenie-z-degradacie-naroda-58020.aspx
26.07.2009 18:08 - Tragédia festivalu „Pohoda“ – inteligentný vietor! [smilan]
Buďme úprimní a na rovinu si povedzme, čo sa v skutočnosti skrýva za letnými hudobnými festivalmi. V letnej spare a v uvoľnenom, dovolenkovom a prázdninovom období ide o zmes neviazanosti, alkoholu, drog, vulgarity a živočíšnej zmyselnosti. Je to doslova oslava skazenosti, hraničiacej až zo zvrhlosťou. Jednoducho Sodoma a Gomora! Všetci určite veľmi dobre vieme, ako to skončilo so Sodomou a Gomorou, kde všeobecná zvrátenosť prekročila všetky medze. Prírodné sily jednoducho zmietli z povrchu zemského tento močiar plný hniloby. Viac sa dozviete na: smilan.bloger.cz/clanky/Tragedia-festivalu-Pohoda-inteligentny-vietor
16.07.2009 19:58 - Neuveriteľná pravda o Božej Láske! [smilan]
To, čo musí byť nevyhnutne očistené od ľudsky pokriveného chápania je práve vnímanie Božej Lásky, ktorá bola strhnutá do sladkastej, všetko odpúšťajúcej a slabošskej zmäkčilosti. Skutočná Božia Láska je však neoddeliteľne spojená so Spravodlivosťou! Ba čo viac, je so Spravodlivosťou zajedno a preto je jej hlavným znakom prísnosť. Viac sa dozviete na: [odkaz]
06.07.2009 09:02 - seredske kulturne leto v muzku [smiesko]
tohto rocne kulturne leto ma absolutne spickovu uroven...v inych mestach setria na tychto veciach, ale sered nakopla kluturnu vrtulu a vyletela pre divakov do neocakavanych vysin... zatial geisbergovci a smog jazz band numero uno!!!
+ zobraziť odpovede (2)
06.07.2009 09:49 - RE: seredske kulturne leto v muzku [ferovic]
Geisperg v Seredi už bol len vtedy ho asi málo ludia poznali pamätám si ho na klubovom večery v DK. Je bombový však je profík, ale na jarmoku znovu to isté Grúna ste dávali na vystúpení v dk aj Sabová tam bola načo to opakovať bolo treba na hody? ale mne sa páčila pestrosť otvorenia jarmoku veľa účinkujúcich a jedno vystúpenie krajšie od druhého,asi to dalo dosť roboty aj preto že prsalo. skoda mžoretky mali pekné vystúpenie škoda že ich v Seredi nemáme.
06.07.2009 12:09 - RE: seredske kulturne leto v muzku [Martinakova]
Súhlasim. Farské múzeum robí vynikajúcu prácu, pozdvihuje kultúrnu úroveň mesta Sereď. Veľká vďaka pánovi Julovi Matisovi, za jeho energiu, ochotu, húževnatosť. Smeruje kultúrne dianie v Seredi smerom ku kultúrno intelektuálnemu zážitku namiesto masovej konzumnej zábave. Ďakujeme.
01.07.2009 14:40 - Pár slov o zmysle života [smilan]
Ľudský život má nepochybne nejaký zmysel. Rozhodne však nespočíva iba v zarábaní peňazí a rôznych formách užívania si, ani v plodení potomstva a v starostlivosti oň, ani v honbe za kariérou, mocou, popularitou a podobne. Viac sa dozviete na: cestanahor.mujblog.centrum.cz/clanky/Par-slov-o-zmysle-zivota-55258.aspx
17.06.2009 10:19 - urobila chybu [ferovic]
Hlasovala za kolegyňu, rok 2009 - Radicová a vzdala sa miesta.
16.06.2009 10:41 - kult. [ferovic]
Neviem aké čelo kultúry ma na mysli p. \"redakcia\", ktorý pradepodobne omylom uviedol že Poďakovanie za program Heligonky patrí DK na \"čele\" p. Koričanským. Viem, že tento program pripravoval a organizoval práve spomínaný p. Skubeň. Vďaka patrí práve tomuto človeku a nie fiktívnej osobe.
24.05.2009 20:42 - Sobotnajsia vydarena akcia pre rodiny s detmi [Milos Majko]
fotoreportaze na [odkaz]
21.05.2009 02:50 - Sobota - Camping - Zabavna OnLine Party - pozvanka [Milos Majko]
viac na: [odkaz]
11.05.2009 09:40 - Príčiny ľudského utrpenia [smilan]
Predstavte si obrázok ťažko postihnutého novorodenca a pod ním nápis: Jemu právo na život odňaté nebolo! Takzvaní materialistickí humanisti a zástancovia interrupcií, apelujúc na city ľudí, chceli takýmto drsným spôsobom vyjadriť, že predsa len existujú prípady, kedy by bolo omnoho humánnejšie, aby sa určitý ľudský jedinec radšej nebol vôbec nenarodil. Áno, tvárou v tvár pred tvrdou realitou extrémneho utrpenia, a zvlášť detí, sa v mnohých ľuďoch prebúdza otázka: Jestvuje na svete vôbec nejaká spravodlivosť, keď musia trpieť nevinné deti a keď si naopak očividne zlí a nečestní ľudia žijú v blahobyte, dostatku a zdraví po celý život? Ak existuje Stvoriteľ, ako vôbec môže takéto niečo dopustiť? Prečo trestá nevinných a netrestá zlých? Viac sa dozviete na: cestanahor.mujblog.centrum.cz/clanky/Priciny-ludskeho-utrpenia-52599.aspx
27.04.2009 19:44 - Posun vo výklade smrti Ježiša Krista [smilan]
Pozorne si prečítajme dve nasledovné vety. Prvá: Nie som proti. Druhá: Nie, som proti. Obyčajná čiarka dokázala zmeniť ich význam. So súhlasného stanoviska v prvej vete sa stal nesúhlas, vyjadrený druhou vetou. No a presne takto isto došlo aj k posunu vo výklade pravdy o Kristovej smrti, ktorý zomrel nie ZA naše hriechy, ale PRE naše hriechy. A to je obrovský rozdiel. Viac sa dozviete na: cestanahor.mujblog.centrum.cz/clanky/Posun-vo-vyklade-smrti-Jezisa-Krista-51833.aspx
08.03.2009 16:30 - Máme ešte vôbec slobodnú vôľu? [smilan]
Tak konečne už máme slobodu, vravia mnohí, pričom väčšina z nich si ju spravidla zamieňa so svojvoľnosťou, s možnosťou robiť si čokoľvek, čo sa mi len zachce, s čím sa nedostanú do vyslovene priameho stretu so zákonodárstvom dnešného štátno-právneho systému. To, čo nie je priamo zakázané, to je teda pre väčšinu dovolené. A čo aj nie je dovolené, to si možno beztrestne dovoliť pokiaľ má človek dostatok peňazí. Takže v skutočnosti je vlastne dovolené všetko. Zhruba takýto je teda dnešný „ideál“ slobody a možnosti prejavovania slobodnej vôle. Viac sa dozviete na: cestanahor.mujblog.centrum.cz/clanky/Mame-este-vobec-slobodnu-volu-49066.aspx
01.02.2009 12:38 - reprezentacny mestsky ples [towneye]
Vcera som bola na mestskom plese - reprezentacnom! No jedine, co bolo na nom reprezentacne, bolo vitanie hosti primatorom a viceprimatorom mesta. Tam cela "reprezentacnost" asi koncila. Vstupenka stala 25 € a v cene mal by pripitok, vecera (no nie vecera ako by sa cakalo, ale iba hlavne jedlo a dezert; predjedlo a poliekva sa kdesi vytratili), 1l mineralky, "az" 0.35l vina, kava, teply bufet. Uprimne povedane, za taku cenu dostanem i v "drahej" Viedni bohatsie menu. Jedlo sice boli "jedle", ale uprava na tanieri teda oku nelahodila. Po prihovore p. primatora sa zacala zabava (trochu nie podla mojho vkusu - hlavne nemusim ludovky a repete mix), ktora sa postupne zvrhavala na typicku dedinsku krcmovu zabavu, co urcite nema nic spolocne s plesom. Zachranovala to este aspon vcelku bohata tombola, i ked bolo zvlastne ze prevaznu vacsinu cien vyhravali takmer ti isti ludia. Niekto ma ale "stastie"! Absolutnym nedostskom bolo obrovske prazdne miesto medzi vecerou (cca 21:00) a teplym bufetom (cca 2:00) - na stoloch bolo prazdno = ziadne kolace, zakusky, ci ine pecivo a pod. Ale ved na co? Catering z restsuracie v Dolnej Strede urcite slusne zinkasoval, tak preco by sa mali snazit vyjst zo svojho podpriemeru (len sa cudujem vedeniu mest, ze sa ich tak hrdo drzi). Skratka mestsky ples by sa mal premenovat z "reprezentacneho" na vidiecky, lebo v tomto naozaj sme daleko za normalnymi mestskymi plesmi. A to ci uz urovnou zabavy, "bohatostou" jedla a napojov. Tych 25 € som mohla urcite radsej ivestovat niekde inde. Nabuduce takuto chybu urcite neurobim!!!
18.12.2008 21:33 - Velka vianocna lanparty v hre Counter Strike bude cey vikend v Seredi [Milos Majko]
Viac na: [odkaz]
28.10.2008 07:01 - mestska kniznica online - d a k u j e m [authorka]
Dakujem pekne za sprevadzkovanie mestskej kniznice online. Usetri mi to vela casu, hned viem, ci dany titul vobec maju a ak ano, ci je volny. Esteraz dakujem.
28.08.2008 12:28 - Dostojna spomienka na SNP [Milos Majko]
viacej na: [odkaz]
26.08.2008 23:41 - Ked odchadzaju legendy... [Milos Majko]
viac na: [odkaz]
21.08.2008 22:20 - Chýba nám Ľudová tančná zábava [JUraj Ezech]
Zdravím, Videl som na MTT hudobný program Akcent live paráda kde účinkovala skupina Akcent live. Podľa môjho názoru je to najlepšia zábavová skupina akú máme pretože všetko hrajú na živo bez podkladov. Bol som aj na ich vystúpení v Trnave, myslím si že by bolo dobré pokiaľ by zavítali aj do Serede aby nás poriadne zabavili do rána bieleho. Chcem sa opýtať či mesto neplánuje pozvať týchto účinkujúcich na naše podujatia ktoré organizujeme. Určite by sa potešili viacerí ktorí ich sledujú v televízii pravidelne. Ďakujem Ing. Juraj Ezech
07.08.2008 13:17 - Historicke vozidla v Seredi [Milos Majko]
boli vo stvrtok, 7. augusta na parkovisko pred OD Jednota. viacej na: [odkaz]
25.07.2008 14:26 - kastiel [towneye]
Vie niekto o tom, ze sa seredsky kastiel takto verejne predava? kto je za tym ??? [odkaz]
+ zobraziť odpovede (2)
25.07.2008 14:48 - RE: kastiel [Milos Majko]
Snaha predat kastiel tu je uz zhruba 15 rokov.A skoda, ze dodnes nebola uspesna. Da sa predpokladat, ze by dnes kastiel nebol v dezolatnom stave a nebol by mestu na pritaz. Ako som pisal v jednom z predchadzajucich prispevkov, zamysliet sa je treba na tym, preco vedenie mesta po roku 1990 dovolilo dostat kastiel do stavu, z ktoreho je cesta spat s minimalne pol miliardou kurun vo vrecku...
15.02.2010 19:00 - RE: RE: kastiel [Rastislav Šnirc]
...mesto sme všetci my Sereďania. Možno keby sa každý viac zaujímal o osud mesta tak by k tomu dezolátnemu stavu kaštieľa nedošlo. Priznám sa že som ani ja doteraz nevedel, že sa bastión nedávno rekonštruoval.
18.07.2008 08:14 - vodníci [zeky]
Konečne môžem povedať super, akcia vodníci bola príjemná osviežujúca a bohatá na tvorbu, fantáziu a konečne divadlo krásny počin DK a myslím aj mesto pomohlo, kto nebol môže lutovat ale fotky som videl už na internete.ďakovat treba človeku, čo to zorganizovall
05.07.2008 19:22 - KLUB \\ [JUDr. Ladislav Skubeň]
v predošlom príspevku je omylom označený príspevok \\\" kontajnery ano a kedy. Opravujem tento názov, ide o klub heligonky pri Dome kultúry v Seredi.
05.07.2008 19:17 - Kontajnery ano? a kedy? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Vážení priatelia a milovníci krásneho hudobného nástroja \" Heligonky\", dovoľujem si Vám oznámiť, že tento klub započal svoju činnosť. Záujemci o hru na tento nástroj, resp. kto sa chce v tejto hre zdokonaliť nech sa hlási u vedúceho klubu na tel. č.0905 607201. Taktiež je možnosť obstarania tohto nástroja, priamo od výrobcu. Sú vítaní všetci, bez rozdiielu, či vedia hrať, alebo nie. Za krátku dobu sa naučia ovládať tento nástroj a tým aj spoznajú jeho čaro.
01.06.2008 20:19 - Ukážky kynológov [Soňa]
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa 27. 05. 2008 uskutočnili na Mestskom štadióne v Seredi ukážky Kynologického klubu "Pri Kolene" Sereď v spolupráci s Policajnou kynológiou Galanta. Ukážky boli určené hlavne našim najmenším - detičkám z materských škôl a žiakom I. stupňa základných škôl. Počasie a aj deti nám priali. Akonáhle sme aj so psíkmi vstúpili na plochu štadióna, nás deti vítali búrlivým potleskom a krikom, ktorý priznajme si, sa páčil každému z nás. Členovia Kynologického klubu predviedli základnú poslušnosť psíkov a povely. Dokonalé dotvorenie atmosféry a jednotnosti prístupu pri ukážkach poslušnosti, vie Kynologický klub ovplyvniť dejom, ktorý sa odohráva na ploche ihriska. O to sa členovia snažili svojou niekoľko týždňovou prípravou. O dokonalosti a prepracovanosti celej akcie svedčí aj fakt, že členovia klubu mysleli aj na niečo pre oči divákov - zakúpením jednotného, vkusného, nápaditého oblečenia, ktoré bolo financované výhradne z prostriedkov klubu a z príspevkov členov, sme ich isto zaujali. Policajní kynológovia zase priblížili svoju prácu a prácu polície ako takej. O nebezpečné situácie vo svojej práci núdzu určite nemajú, aj o tom sme mali možnosť presvedčiť sa nielen my, ale hlavne deti. A čo myslíte, čo sa im páčilo najviac? No samozrejme streľba z pištolí a následné zadržanie páchateľa a fingovaný prepad banky. Zložinci mali v úmysle ju prepadnúť, avšak policajní kynológovia v spolupráci so svojimi kolegami im tento úmysel zmarili pomocou dymovníc, ktorými "vyhnali" zlodejov z banky von. Zločinci chceli utiecť, ale útek im prekazili cvičené služobné psy, ktoré im nedali absolútne žiadnu šancu. Detičky policajtov odmenili potleskom a skandovaním: "Ešte raz, ešte raz!" Deti nás po skončení akcie potešili dlhým potleskom, ktorý bol pre nás tou najväčšou odmenou a pochvalou. Sme radi, že sa ukážky deťom páčili, lebo celé dopoludnie bolo venované hlavne im. Každý z nás si domov odnášal krásne zážitky, ale bohužiaľ aj tie zlé. Deti pri vstupe na štadión vítali odpadky, porozbíjané fľaše a poháre a v neposlednom rade polámané a špinavé lavičky. Na hlavu organizátora ukážok sa okamžite spustila lavína sťažností od pani učiteliek na žalostný stav štadióna. Tiež nám to nebolo príjemné, keď si deti a ich učiteľky nemali kam sadnúť, lavičky po bočných stranách tribúny boli rozlámané. Tribúna štadióna je síce v lepšom stave, ale nemá takú kapacitu, aby sa tam pomestili všetky deti. Hnev návštevníkov sme plne chápali, ale s týmto nemá Kynologický klub absolútne nič spoločné. Musíme podotknúť aj to, že účasť členov Kynologického klubu na dni MDD bola v čase osobného voľna, resp. dovolenky so zámerom poslúžiť dobrej veci, bez nároku na akúkoľvek odmenu. Touto cestou sa síce chceme poďakovať za prepožičanie štadióna na usporiadanie tejto akcie, ale chceme aj upozorniť na stav tohto priestoru, ktorý sa nevyužíva len na futbalové zápasy, ale aj na akcie rôzneho druhu. Kompetentní by sa mali zamyslieť nad stavom štadióna, pretože by mal byť rozhodne na lepšej úrovni, aspoň čo sa týka poriadku a miest na sedenie, nielen na tribúne, ale aj po bočných stranách, aby si nabudúce návštevníci odnášali len tie krásne zážitky. Soňa Scherhauferová - člen klubu Kynologický klub "Pri Kolene" Sereď
23.05.2008 23:24 - Zdravim navstevnikov Seredskeho kina [Spooky]
Moznosti pre zlepsenie webu je hodne, ale ked nevieme co by kto od kina chcel, tak mu to ani nemozeme poskytnut. Diskusia tam bola nejaku dobu a prispevkov ... iba zopar. Ked je tolko ludi nespokojnych s poskytovanymi informaciami, preco to tam neuviedli? Blogovacie systemy su pre niekoho super ale radsej si robim veci sam a viem co na tej stranke mam a mozem si ju optimalizovat ohladne kodu. Skuste toto v blogovacom systeme, pripadne v inom systeme. Proste sa vam to nepodari, jedine ze zasiahnete do samotneho kodu. Stranka kina je preto robena cisto s CSS a jedina grafika je v zahlavi. Ten kto nevie urobit grafiku pomocou CSS pouziva obrazky. Pismo je kostrbate, ale ak pismo nie je zakomponovane priamo v obrazku v ktorom sa nachadza, tak antialiasing proste nepouzijete. Na obrazok ho pouzijete, ale skuste potom pod tymto obrazkom menit pozadie. Ak si urobite zoom na stranku, zistite, preco je text s nazvom kina samostatny obrazok. Ak sa niekomu nepaci vzhlad, nech si vypne styly CSS a ostane mu iba prosty zoznam, ktory mu bude urcite vyhovovat. Link na obsah filmov som tam daval, ale v poslednej dobe to proste nestiham. Moj nazor na to, ze DVD vytlacilo kina ... tak to urcite nie je, lebo DVD pozicovne maju problem - ludia si proste DVD nepoziciavaju. Kina vytlaca nelegalne stahovanie filmov z internetu, nie DVD. Kolko ludi ma dnes projektor a dobru zostavu aby sa priblizili kvalite kina? Trufam si tvrdit, ze ich vela nebude. Taktiez je zvlastne, ze niektory posudzuju kvalitu kina podla pokladne a sedaciek. Vyzera to ako keby tam prisli kvoli tomu. Nikto totiz nemal vyhrady na platno, obraz, zvuk. Kinu prajem vela zdaru a hlavne vela navstevnikov. Miro
17.05.2008 10:28 - Internetová stránka kina [johny]
Dobrý deň. Nechcem, aby Vám pripadal môj príspevok ako nejaká veľká kritika, ale skôr ako môj osobný názor. Stránka nášho kina NOVA na internete je jedným slovom BIEDA.Neviem, koľko Vás stála táto "realizácia", ale aj 10 Sk by bolo moc. Konkrétne: o grafike nebudem nič hovoriť, pretože tam prakticky nie je žiadna; nápis KINO NOVA SEREĎ je kostrbatý a to čierne lemovanie písma je tiež "úchvatné"; pri každom filme v programe mi chýba aspoň malinký obrázok (záber) z filmu; myslím, že na účely prezentácie programu kina bohato stačí hocijaký FREE CMS systém alebo blogovací systém (Wordpress, Textpattern, Joomla...) a výsledok by bol neporovnateľne krajší, pútavejší a spravovať obsah by mohol prakticky ktokoľvek... A nakoniec čerešnička na torte - celý "projekt" je na FREEHOSTINGU!!! To fakt sa nenájde v rozpočte 1500 Sk na vlastnú doménu s webhostingom?
+ zobraziť odpovede (6)
18.05.2008 19:47 - RE: Internetová stránka kina [Marta Vácziová]
Johny, i-netová stránka kina nás nestála ani korunu, dobrovolne a BEZPLATNE nám ju už vyše 5 rokov spravuje a aktualizuje Miro a mala mat iba informatívny charakter /a do konca minulého roku bolo na nej aj diskusné fórum, recenzie k filmom.../. Lenže pre Mirovu pracovnú vytaženost /žije v zahraničí/ a aj vzhladom k tomu, že program kina je možné uvádzať už teraz aj na tejto stránke mesta, budeme nútení pristúpit k tomu, že tú našu "biednu" stránku zrušíme... alebo prevezmete štafetu po Mirovi? Samozrejme, že mi záleží na tom, aby mal každý možnost získať o filme čo najviac informácií, a preto po dohovore s web majstrom mestskej stránky bude ku každému filmu uvedená webová adresa, na ktorej budú podrobné informácie k filmu aj s obrázkami.
25.11.2010 10:55 - RE: RE: Internetová stránka kina [smilan]
Výnimočný preparát proti rakovine a iným chorobám Považujem za povinnosť oboznámiť verejnosť s existenciou mimoriadne účinného prípravku, pôsobiaceho priam neuveriteľne pozitívnym spôsobom nie len pri rakovine, ale aj pri ostatných chorobách. Viac sa dozviete na: [odkaz]
17.03.2011 18:20 - RE: RE: Internetová stránka kina [smilan]
Vážne slová o poslednom súde Ako môžete hovoriť o úcte a láske k ľudom, keď v mnohých svojich článkoch píšete o ich nízkosti, povrchnosti, plytkosti, egoizme, skazenosti a vnútornej nečistote? Vari ľudí nenávidíte? Viac sa dozviete na: kusvetlu.blog.cz/1103/vazne-slova-o-poslednom-sude
04.04.2011 17:51 - RE: RE: Internetová stránka kina [smilan]
Základní principy fungování nové společnosti 1. Co všechno působí na společnost rozkladně a co ji naopak povznáší? Viac sa dozviete na: kusvetlu.blog.cz/1103/1-co-vsechno-pusobi-na-spolecnost-rozkladne-a-co-ji-naopak-povznasi
02.05.2011 19:06 - RE: RE: Internetová stránka kina [smilan]
Aké sú príčiny katastrofy v Japonsku? Určitá nevyhnutnosť opätovne otvoriť túto tému vyvstala preto, lebo internetom sa začal šíriť iný názor na to, v čom sa skrývajú skutočné príčiny katastrofy v Japonsku. Ide vraj použitie tajných zbraní, vyvíjaných v USA, ktoré dokážu vyvolávať zemetrasenia a podľa potreby ovplyvňovať počasie. Viac sa dozviete na: kusvetlu.blog.cz/1104/japonsko-skuska-tajnych-zbrani-usa
19.05.2008 08:38 - RE: Internetová stránka kina [Highlander]
Ta stranka kina je v pohode nic tam kostrbate nie je, zadarmo je to velmi ok, skor by som pochvalil ako hanil, horsie to je tu na meste (aj tak vacsina ludi nevie ze kino ma svoju stranku), na to ze mesto kino dotuje nevidim tu nejaku starost o vratenie vynalozenych penazi a este jednu poznamocku, Tato krajina nie je pre starych nie je ani minutku komedia, neviem kde sa to zobralo aj tu aj na tej kinovej stranke, je to hodne drsny skaredy triler, smiat sa nebudete ... vidim ze to mate od distributora, no tak to je smutne ze nevedia ani co predavaju
24.04.2008 09:06 - kino [Highlander]
Chcel by som sa spýtať, či by nebolo dobré trošku viac propagovať mestské kino. Pokiaľ viem je dotované z prostriedkov mesta a chodí tam strašne málo ľudí na predstavenia. Nebolo by dobré propagovať viac film, ktorý práve v konkrétny deň ide v kine napríklad nejakým bannerom v strede stránky, po jeho zakliknutí by sa otvorila nejaká stránka kde sú väčšie informácie o filme (dnes ich už je veľa), vyhlasovaním v rozhlase a pod. ? Ďalším krokom by mohlo byť zľavnenie lístkov pre školákov a študentov, je určite lepšie keď budú sedieť v kine (ktoré zíva ako sedieť na lavičke v parku a bohviečo popíjať. Takisto by sa lístky do kina mohli používať na odmeňovanie na školách (rôzne zbery, vzorná dochádzka, prospech) prípadne na ďalších akciách mesta (ples, jarmok), alebo je naozaj lepšie keď kino zíva prázdnotou a idú doň aj tak peniaze z našich daní ?
+ zobraziť odpovede (8)
25.04.2008 11:48 - RE: kino [Edo Rak]
No mne osobne to pripadá, že Sereď je niekoľko rokov pozadu, akoby tu nikto nevedel, že doba pokročila... Highlander oceňujem nápad, ale je tiež rozdieľ, čo v tom kine budú hrať... lebo ak tam budú nezaujímavé veci, tak aj keby bol vstup zadarmo, nikto nepríde....
26.04.2008 20:00 - RE: RE: kino [Marta Vácziová]
Z Vašej pripomienky vyplýva, že nie ste spokojný s ponukou filmových titulov premietaných v kine. Môžem Vás poprosi? o konkrétnejšie pomenovanie toho, v ?om sme pozadu za ostatnými porovnate?nými kinami? Ve?mi rada uvítam Vaše postrehy a požiadavky /aj na nova.sered@szm.sk/
01.05.2008 11:17 - RE: RE: RE: kino [Edo Rak]
Tá pripomienka bola smerovaná všeobecne na mesto sereď, napríklad ma zarazili predajne so starými pokladňami, kde keď som vitiahol kreditku na mňa kukali že čo to mám... :) ale určite tu nechcem robiť zo seba múdreho, chce to čas, a určite to bude lepšie. k tomu kinu, ja osobne do kina nechodím, keďže k filmom, aj najnovším sa dostanem cez internet a pozriem si ich aj doma, no o kine viem len toľko, že kde sa nachádza, lebo má nad vchodom nápis KINO. :) Ale som rád že ste reagovala na príspevok, znamená to že máte záujem o kvalitnú prevádzku tohoto zariadenia. Držím palce, a možno trochu viac informovať, a nejaké projekty pre školy by padli vhod. Ďakujem
09.05.2008 15:28 - RE: RE: RE: RE: kino [michal]
typicky sedlak (navyse s "kreditkou" - o tom ale dost pochybujem, skor ide o klasicku platobnu debetnu kartu), ktory sa vytesuje ze si pozrie film dva mesiace pred svetovou premierou, ale o tom ze v pochybnej kvalite a na 17" monitore, to uz zamlci... kinu sa nic nevyrovna, navyse seredske kino je relativne na dobrej urovni (priestorovy zvuk, sirokouhle platno), navyse aj vstupne je viac ako za dobru cenu, chybaju mi len pohodlnejsie sedacky, ponuka filmov je tiez na velmi dobrej urovni (dakedy ale filmy meskaju, co ma ale zas az tak velmi netrapi)...
12.05.2008 15:45 - RE: RE: RE: RE: RE: kino [Edo Rak]
michal, to ci ide o kreditku, alebo debetnu kartu Vam moze byt naozaj jedno (pripadá mi, že závidíte), a k tomu sedlakovi sa vyjadrovať nebudem, aj keď bezdôvodne urážate, môže znamenať že ním ste práve vy.. :) Filmy si nepozerám pred svetovou premiérov, ale vtedy, keď sa k nim dostanem, a čo sa týka technických vymožeností, určite nedržím doma projekčné plátno.. (čo by nebolo inak zlé :) ) ale filmy sa dajú na prenosných médiách prenášať a následne prehrávať aj na televízoroch, a tam je tá kvalita (plazma, domáce kino) pomaly na úrovni kina... :) ale týmto samozrejme len odvraciam Váš útok na moju osobu, inak som jednoznačne za zachovanie kina a jeho napredovanie.
27.04.2008 21:17 - RE: RE: kino [Highlander]
program je v pohode, nemozeme cakat ze tu budu filmy skorej ako v krajskych mestach, kinofilmy sa neroznasaju predsa na dvdckach ale je len urcity pocet kopii, ludia co maju auta si uz aj tak chodia pozriet filmy do BA alebo TT do velkych kin, podla mna su to prave deti a studenti kto este moze chodit sem do kina a dochodci a to su skupiny co na take vstupne vacsinou nemaju, pre normalne pracujuceho je to v pohode si myslim preto ten moj navrh na zlavy, ak je to vsak zalezitost distributora tak potom sa neda nic asi robit (alebo oslovit distributora ?)
26.04.2008 19:53 - RE: kino [Marta Vácziová]
?akujem za Vaše názory a pripomienky, máte pravdu, že návštevnos? kina /a nielen v Seredi/ nie je uspokojivá. ?o sa týka propagácie filmov, využívame všetky plagáty a fotosky k jednotlivým filmom, ktoré dostávame od distribu?ných spolo?ností, program propagujeme na letákoch, v novinách, regionálnych ?asopisoch, na i-netových stránkach, v mestskom rozhlase... Oce?ujem Váš návrh s web bannerom v strede stránky mesta, bolo by to ve?mi pútavé. Náhradným riešením by mohlo by? to, že na programe kina vždy uvedieme distribútora a jeho webovú stránku, na ktorej nájdete všetky informácie k filmu, web banner, trailer, distribu?ný list, presskit, recenzie k filmom. Z?avy zo vstupného - toto nie je v kompetencii kina, cenu vstupenky ur?uje distribu?ná spolo?nos? od ktorej máme film zaprogramovaný a jej výšku sme povinní dodrža?. Z?avy poskytujeme iba zdravotne postihnutým ob?anom /držite?om preukazu Z?P a Z?P-S/ vo výške 50 % zo vstupného. Kino nemôže rozdáva? vstupenky na odme?ovanie žiakov za ich aktivity, vstupenka je považovaná za ceninu, ktorá má svoju nominálnu hodnotu /a tú musí niekto zaplati?/. Odmenou pre žiakov môžu by? školské predstavenia, ktoré ve?mi radi zorganizujeme pod?a požiadaviek školy za polovi?né vstupné. ?alej môžu žiaci použi? na úhradu vstupného do kina aj kultúrne poukazy, ktoré dostali z MK SR. A vo svojom vo?nom ?ase sa nemusia túla? po ulici, ale ho môžu zmysluplne využíva? v príjemnom prostredí s ob?erstvením vo FREE TIME CLUBE otvorenom vo foyeri kina, kde majú k dispozícii rôzne spolo?enské hry /scrabble, šachy, elektronické šípky, stolný futbal, biliard.../
01.05.2008 16:17 - RE: kino [cicvor]
Kino je mrtve, DVD a internet ho zabili a neverim, ze sa to este moze zmenit...je to tak vsade, aku taku navstevnost maju len multikina vo velkych obchodnych domoch...seredske kino uz dnes mozu zaplnit naozaj len skolaci pri nejakych skolskych predstaveniach...
11.03.2008 21:39 - kultura v SEREDI [matilda444]
Chcela by som strasne moc vedieť uspešnosť vašich trápnych kurzov, ktoré sa organizujú rok čo rok tie isté (kurz šitia, pletenie na stroji, jazykové kurzy, základy PC...). Pracovný čas konkrétneho pracovníka tj. cca 7,5 hod je až tak strašne na túto činnosť potrebný???
03.03.2008 23:41 - Je z bronzu? [Ľubomír Veselický]
Neviem či to bola dobrá informácia?!? V našom meste bronzové sochy dlho nevydržia.
03.03.2008 14:42 - busta a tabuľa [Julo Matis]
Oddnes na budove múzea visí Fándlyho tabuľa. Busta Štefana Mojzesa (ospravedlňujem sa za Alexandra z minulého príspevku) visí hneď za bránou múzea. (Je z bronzu.)
01.03.2008 16:02 - busta [Julo Matis]
Bustu Alexandra Moyzesa, prvého predsedu Matice slovenskej, umiestnila na Fándlyho fatu v roku 2001 (2?) seredská pobočka MS. Sponzoroval to nejaký bohatý americký Slovák. Fándlyho tabuľa bola sňatá pri oprave fasády, oddnes tam mala vidieť znova, žiaľ, pršalo. Takže na budúci týždeň.
01.03.2008 13:21 - Busty na muzeu [cicvor]
cital som nejake prispevky, v ktorych sa ziadalo, aby boli na muzeum opat umiestnene busty, ktore tam boli pred rekonstrukciou...zaujimalo by ma, ci sa to planuje, myslim, ze Fandlyho busta tam patri, nikdy som ale nepochopil, preco tam bola busta Moyzesa, vedel by mi niekto povedat, koho to bol napad?
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorniť na pripravované stretnutie Heligonkárov a priateľov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riaditeľ p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskutoční v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oblečení do nádherných krojov a s piesňou prevažne svojho regiónu.Učinkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újsť tento jedinečný kultúrny zážitok, ktorý určite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nakoľko jednotlivými piesňami a hudobnou produkciou na tento čarozvučný ľudový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sereď, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
23.02.2008 10:05 - Heligónka a jej priatelia [JUDr. Ladislav Skubeň]
Táto rubrika patrí medzimálo navštevované, ale aj tak, dovolím si Vás upozorni? na pripravované stretnutie Heligonkárov a priate?ov heligóniek. Dom kultúry v Seredi , hlavne jeho riadite? p. Valábek, za mojej aktívnej pomoci pripravujeme na 10.mája 2008 o 16.00 hod. I. stretnutie heligonkárov, ktoré sa usskuto?ní v sále KD. Predstavia sa Heligónkári z piatich regiónov Slovenska, oble?ení do nádherných krojov a s pies?ou prevažne svojho regiónu.U?inkujúci sú vo vekovej kategórii od štýroch rokov do sedemdesiat. Nenechajte si újs? tento jedine?ný kultúrny zážitok, ktorý ur?ite vo Vás zaanechá hlboké dojmy, nako?ko jednotlivými pies?ami a hudobnou produkciou na tento ?arozvu?ný ?udový nástroj Vás vrátia aspon v spomienke do Vašej mladosti. Ak by ste poznali nejakého heligónkára , ktorý žije v meste Sere?, tak ho prosíme aby sa prihlásil v DK, zaradili by sme ho do vystúpenia. Už vopred Vám prajeme hlboký zážitok a príjemnú pohodu.
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
06.02.2008 08:29 - na huslickach [smiesko]
dost slusna vystava na sered...mile prekvapenie
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
17.01.2008 08:30 - kinoklub [smiesko]
je smutne,ze sa zrusil kinoklub... boli to jedine dve hodiny pravej kultury v seredi tyzdenne...aj tie su uz prec...
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
14.01.2008 11:40 - koncertiky [smiesko]
vdaka za odpoved. velmi slusny vyber interpretov.drzim palce,nech to vyjde aspon na 99% a cez leto sa nam do usi dostane vela dobrej hudby.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert počas Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s husľovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stáť aj dosť peňazí. Ak máte niekto možnosť zasponzorovať nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
12.01.2008 17:19 - koncert v múzeu [Julo Matis]
S pánom Mariánom Geisbergom dohadujeme koncert po?as Seredského kultúrneho leta 2008 v Muzeálnej záhrade. Takisto jednáme s hus?ovým virtuózom pánom Petrom Michalicom, Albrechtovým kvartetom z Bratislavy, Close Harmony friends z Nitry, Novým jazz combom zo Serede, a inými. Leto bude plné. Ale bude to stá? aj dos? pe?azí. Ak máte niekto možnos? zasponzorova? nás, sme v múzeu.
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
10.01.2008 15:45 - koncert [smiesko]
mozme ocakavat koncert mariana geisberga pocas letnych dni v muzeu?www.umk.sk
16.11.2007 14:32 - takto to malo byť [Marek5]
presne takto to malo byť zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až keď som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skutočnosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týždeň už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
16.11.2007 14:32 - takto to malo by? [Marek5]
presne takto to malo by? zverejnené na stránke mesta už vtedy ked sa rozhodlo o konaní podujatia a nie až ke? som na to upozornil. V tomto prípade asi zohrali tie skuto?nosti, že lístky na Radošínske divadlo do predných lavíc sú hned vypredané a teraz ked do podujatia zostáva týžde? už pochybujem, že nejaké dobré miesto bude. Možno v dome kultúry by to potrebovalo novú krv a vietor.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nako?ko DK organizuje ve?mi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma pre?o? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Ve?mi pekne.
15.11.2007 13:02 - kultúra [Marek5]
kto má na starosti propagáciu kultúrny podujatí v meste , by si zaslúžil dobrý kopanec do zadku, nakoľko DK organizuje veľmi dobré podujatie "Radošinské naivné divadlo", ale o tomto podujatí nie je na stránke mesta žiadna informácia? Zaujímalo by ma prečo? Keby som nešiel okolo domu kultúry ani by som sa to nedozvedel. Veľmi pekne.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond