Účasť na zasadnutiach komisiíLegislatívno – právna komisia

Účasť členov komisie 2018 Dokument vo formáte pdf [329KB]
Účasť členov komisie 2017 Dokument vo formáte pdf [406KB]
Účasť členov komisie 2016 Dokument vo formáte pdf [415KB]
Účasť členov komisie 2015 Dokument vo formáte pdf [353KB]
Účasť členov komisie 2014 Dokument vo formáte pdf [208KB]
Účasť členov komisie 2013 Dokument vo formáte pdf [41KB]
Účasť členov komisie 2012 Dokument vo formáte pdf [207KB]
Účasť členov komisie 2011 Dokument vo formáte pdf [56KB]


Komisia finančná a majetková

Účasť členov komisie 2017 Dokument vo formáte pdf [329KB]
Účasť členov komisie 2016 Dokument vo formáte pdf [309KB]
Účasť členov komisie 2015 Dokument vo formáte pdf [330KB]
Účasť členov komisie 2014 Dokument vo formáte pdf [196KB]
Účasť členov komisie 2013 - 2014 Dokument vo formáte pdf [195KB]
Účasť členov komisie 2013 Dokument vo formáte pdf [184KB]
Účasť členov komisie 2012 - 2013 Dokument vo formáte pdf [196KB]
Účasť členov komisie 2012 Dokument vo formáte pdf [25KB]
Účasť členov komisie 2011 Dokument vo formáte pdf [121KB]


Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

2018 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [209KB]
2017 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [212KB]
2016 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [203KB]
2015 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [198KB]
03.12.2014 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [119KB]
15.10.2014 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [120KB]
03.09.2014 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [120KB]
11.06.2014 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [119KB]
12.02.2014 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [120KB]
04.12.2013 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [120KB]
06.11.2013 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [119KB]
17.09.2013 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [119KB]
05.06.2013 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [120KB]
10.04.2013 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [123KB]
20.02.2013 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [118KB]
05.12.2012 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [119KB]
05.09.2012 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [118KB]
06.06.2012 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [119KB]
Účasť za obdobie január – máj 2012 Dokument vo formáte pdf [131KB]
02.11.2011 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [123KB]
12.10.2011 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [126KB]
08.06.2011 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [127KB]
13.04.2011 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [121KB]
03.03.2011 - Účasť členov komisie Dokument vo formáte pdf [129KB]


Komisia sociálna a kultúrna

Účasť členov komisie 2016 Dokument vo formáte pdf [271KB]
Účasť členov komisie 2015 Dokument vo formáte pdf [262KB]
Účasť členov komisie 2014 Dokument vo formáte pdf [241KB]
Účasť členov komisie 2013 Dokument vo formáte pdf [247KB]
Účasť členov komisie 2012 Dokument vo formáte pdf [247KB]
Účasť členov komisie 6.7.2011 - 24.11.2011 Dokument vo formáte pdf [68KB]
Účasť členov komisie 27.1.2011 - 14.6.2011 Dokument vo formáte pdf [70KB]


Komisia školská, športová a bytová

Účasť členov školskej a športovej komisie na zasadnutiach 2018 Dokument vo formáte pdf [183KB]
Účasť členov školskej a športovej komisie na zasadnutiach 2017 Dokument vo formáte pdf [105KB]
Účasť členov školskej a športovej komisie na zasadnutiach 2016 Dokument vo formáte pdf [107KB]
Účasť členov školskej a športovej komisie na zasadnutiach 2015 Dokument vo formáte pdf [107KB]
Účasť členov školskej a športovej komisie na zasadnutiach 2014 Dokument vo formáte pdf [179KB]
Účasť členov školskej a športovej komisie na zasadnutiach 2013 Dokument vo formáte pdf [180KB]
Účasť členov školskej a športovej komisie na zasadnutiach 2012 Dokument vo formáte pdf [186KB]
Účasť členov školskej a športovej komisie na zasadnutiach 2011 Dokument vo formáte pdf [184KB]


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Účasť členov komisie 2012 Dokument vo formáte pdf [18KB]
Účasť členov komisie 2011 Dokument vo formáte pdf [28KB]


Mimoriadne komisie