Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 26.05.2021


26.05.2021 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond