Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - gymnázium - žiadateľ Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - gymnázium - žiadateľ Gymnázium Vojtecha Mihálika
[2023-05-24]

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - gymnázium - žiadateľ Gymnázium Vojtecha Mihálika PDF [640 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond