Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2018

[2018-11-28]

Prílohy

  • Návrh 6. zmeny rozpočtu na rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení PDF [1.71 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond