Zverejnenie kópie návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia „Rozšírenie skladu LC Sereď", podľa § 35 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

[2019-08-16]

Prílohy

  • Zverejnenie kópie návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia „Rozšírenie skladu LC Sereď", podľa § 35 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku PDF [180 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond