Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Jozef Dávidík, Jarmila Janegová, Marián Kondel, Ivan Novák, Marián Pauer

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond