Zápis detí do Materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37 Sereď

[2014-02-14]

V prílohe.

 

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond